Wyciąg z poradnika projektanta – EuroCondens SGB H

.