Instrukcja montażu i obsługi SSB 300-500 – 300eco B

.