Instrukcja montażu i obsługi ENERGY GREEN 24 CE B1

.