Instrukcja instalowania i konserwacji BLW-Split-6–16-C

.