Przed pierwszym uruchomieniem BLW-Split-K-4-8-R32

.