Czyste Powietrze 2019-03-19T14:11:39+00:00

Cel Programu

Poprawa efektywności energetycznej i zmniejszenie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń do atmosfery z istniejących jednorodzinnych budynków mieszkalnych lub uniknięcie emisji zanieczyszczeń powietrza pochodzącej z nowo budowanych jednorodzinnych budynków mieszkalnych.

Dotacje i pożyczki będą udzielane za pośrednictwem szesnastu Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW)

Budżet na realizację celu programu wynosi aż 103 mld zł

Nabór wniosków będzie trwał do 30.06.2027

Warunki podstawowe:

Dla budynków istniejących: wymiana starego pieca/kotła na paliwo stałe na nowe źródło ciepła spełniające wymagania programu.

Dla budynków nowo budowanych: zakup i montaż nowego źródła ciepła spełniającego wymagania programu.

Procedura uzyskania dofinansowania jest łatwa!

Nasi Inżynierowie pomogą Ci w doborze i wycenie urządzeń

ZadanieOpis
1. Zdobądź wiedzęZapoznaj sie ze szczegółami naboru: programem priorytetowym, formularzem wniosku i załącznikami oraz instrukcjami do nich, a także regulaminem naboru.
2. Zbadaj potrzeby budynkuChodzi o stan obecny i potrzeby budynku, które powinny zostać określone w audycie energetycznym lub przedstawione w uproszczonej analizie energetycznej zweryfikowanej przez przedstawiciela WFOŚiGW przed realizacją przedsięwziecia
3. Wypełnij i złóż wniosek o dofinansowanie
Pamiętaj o wytycznych w tym zakresie na stronie właściwego WFOŚiGW, w tym o liście wymaganych dokumentów (np. dokumenty potwierdzające dochód).
4. Po złożeniu wnioskuOdbędzie się wizytacja przedstawiciela WFOŚiGW, która potwierdzi, czy stan budynku jest zgodny z danymi we wniosku.
5. Podpisz umowę o dofinansowanieWFOŚiGW przygotuje umowę po pozytywnym rozpatrzeniu Twojego wniosku.
6. Złóż wniosek o płatnościŚrodki mogą być wypłacone w kilku transzach po zrealizowaniu poszczególnych etapów przedsięwzięcia. Jeśli pojawią się zmiany, wystąp o odpowiednie zmiany w umowie
7. Zakończenie przedsięwzięciaWizyta przedstawiciela WFOŚiGW potwierdzi realizację przedsięwzięcia. Dodatkowo możliwa jest kontrola przedsięwzięcia w okresie jego trwałości (utrzymania projektu) w terminie do 3 lat!
8. Rozliczenie przedsięwzięciaNastąpi po pozytywnej weryfikacji realizacji przedsięwzięcia przez Przedstawiciela WFOŚiGW.
0mld
Pełna pula dotacji
0
Maksymalna kwota dotacji
0%
Wysokość dotacji do

Ulga termomodernizacyjna

Podatnicy będący właścicielem lub współwłaścicielem budynków mieszkalnych jednorodzinnych mogą odliczyć od podstawy obliczenia podatku wydatki poniesione w roku podatkowym na materiały, urządzenia i usługi związane z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych w tych budynkach. Przedsięwzięcie musi być przeprowadzone i zakończone w ciągu 3 kolejnych lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwsze koszty.

Kwota odliczenia nie może przekroczyć 53000 zł w odniesieniu do wszystkich przedsięwzięć termomodernizacyjnych. Czyli limit ten dotyczy podatnika bez względu na liczbę realizowanych przedsięwzięć termomodernizacyjnych w poszczególnych latach.

Odliczeniu nie podlegają wydatki w części, w jakiej zostały:

  1. Dofinansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie,
  1. Zaliczone do kosztów uzyskania przychodów, odliczone od przychodu na podstawie ustawy o zryczałtowanym podatki dochodowym lub uwzględnione przez podatnika w związku z korzystaniem z ulg podatkowych w rozumieniu ordynacji podatkowej.

Ulgę termomodernizacyjną rozlicza się w rocznym zeznaniu podatkowym przy czym w przypadku gdy kwota odliczenia nie znajduje pokrycia w rocznym dochodzie podatnika podlega odliczeniu w kolejnych latach, jednak nie dłużej niż przez 6 lat.

Listę wydatków upoważniających do zastosowania ulgi termomodernizacyjnej określa załącznik do rozporządzenia  ministra inwestycji i rozwoju z 21 grudnia 2018.

do 600 zł – 90%
601 – 800 zł – 80%
801 – 1000 zł – 70%
1001 – 1200 zł – 60%
1201 – 1400 zł – 50%
1401 – 1600 zł – 40%
powyżej 1600 zł – 30%

NET-METERING CZYLI OPUST DLA WŁAŚCICIELI MIKROINSTALACJI FOTOWOLTAICZNYCH

Opis ustawy
Ustawa o OZE zakłada maksymalizację zysków z instalacji fotowoltaicznej, poprzez wykorzystanie produkowanej energii elektrycznej przede wszystkim na własne potrzeby.
Prosumenci mogą korzystać z tzw. opustów, czyli rozliczeń różnicy między ilością energii, którą wyprodukowali a tą którą pobrali.
Przykładowo, rozliczenie w stosunku 1 do 0,8 oznacza, że 1kWh energii odsprzedanej do sieci ma wartość na poziomie 80% całkowitych kosztów zakupu 1 kWh. Rozliczenie dotyczy tylko tej części energii która zostanie zużyta w okresie rocznym w ramach wyprodukowanej nadwyżki.
Odsprzedaż do sieci energii wyprodukowanej ponad własne zużycie (z myślą np. o zarabianiu na instalacji PV) nie jest możliwa.

System rozliczeń

Wartości rozliczeń różnicy energii wyprodukowaniej przez instalację fotowoltaiczą do pobranej z sieci w stosunku:

  • 1 do 0,8 – w przypadku energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacji o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 10 kW;
  • 1 do 0,7 – w przypadku energii elektrycznej wytworzonej w instalacji o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 40 kW;
  • Gwarancja opustu dla wszystkich mikroinstalcji (do 40kW) przez okres 15 lat

Poniżej znajdziesz instrukcję wypełniania wniosku, paczkę dokumentów oraz warunki techniczne dla programu

Pliki do pobrania

Pobierz pliki i zapoznaj się z nimi. Znajdziesz w nich wypełniony wniosek, który może posłużyć Ci za przykład, warunki techniczne oraz pełną paczkę dokumentów niezbędnych do uzyskania dofinansowania.

Instrukcja

Dzięki instrukcji, wypełnianie wniosku przebiegnie bezproblemowo

Instrukcja

POBIERZ 

Dokumentacja

Wszystkie dokumenty potrzebne do złożenia wniosku w jednym miejscu

Dokumentacja

POBIERZ

Warunki Techniczne

Wszystkie urządzenia muszą spełniać wymagania programu Czyste Powietrze

Warunki Techniczne

POBIERZ

Nasze produkty jako jedne z najlepszych na rynku spełniają wszystkie wymogi Programu Czyste Powietrze

Kocił kondensacyjny
Kocił kondensacyjnyPWHC / PWHS
Dwufunkcyjny PWHC oraz jednofunkcyjny PWHS z technologią spalania premiks
Kocioł gazowy
Kocioł gazowyWHBS 3,5-30 C/ WHBC 4,9 - 28
Gwarantuje efektywne przejście na technikę kondensacyjną firmy BRÖTJE
Pompa ciepła
Pompa ciepłaBTW / BTW-S
Perfekcyjnie zintegrowana pompa ciepła i podgrzewacz c.w.u. w jednym

Jesteśmy po to, by Ci pomóc!

Zapraszamy do kontaktu, dobierzemy odpowiednie dla Ciebie urządzenie