Czyste powietrze – nowe wyższe stawki dopłat, dla kogo?

powrót

Początek 2023 roku przyniósł nowe, podwyższone stawki dopłat w ramach programu Czyste Powietrze. To dobra wiadomość dla tych wszystkich, którzy właśnie decydują o inwestycjach mogących przynieść oszczędności w ogrzewaniu domu.

Rząd wprowadzając nowe, podwyższone stawki nie tylko uwzględnił inflacyjny wzrost cen, ale także, różnicując kwoty dopłat, wskazał na jakich inwestycjach realizowanych rękami obywateli zależy mu najbardziej. Dodatkowo premiowane będą bardzo dobrze ocieplone domy, a stawki uzależnione są od dochodów osób składających wniosek o dotację.

Podstawowa najwyższa dotacja z 30.000 PLN rośnie do 66.000 PLN. Natomiast najwyższe, obwarowane dodatkowymi wymogami dofinansowanie, może wynieść nawet 135.000 PLN.

Progi finansowe

Podstawowe dofinansowanie do tej pory przysługiwało tym, których roczny dochód nie przekraczał 100.000 PLN. Ten próg podwyższono w nowej edycji Czystego Powietrza do 135.000 PLN. Jeśli małżonkowie rozliczają się z Urzędem Skarbowym wspólnie, ich łączny dochód nie może przekroczyć 270.000 PLN, by po podzieleniu na pół, nie został przekroczony limit rocznego dochodu w wysokości 135.000 PLN.

Jeśli ten limit dochodów jest zachowany to osoba inwestująca w termomodernizację, fotowoltaikę i pompę ciepła może liczyć na 66.000 PLN dopłaty z Programu.

Na wyższe dopłaty za taki zestaw działań mogą liczyć osoby o niższych dochodach. Autorzy Programu wydzielili tu dwa poziomy dochodu, tym razem miesięcznego:

  • dochód na członka rodziny nie przekracza 1894 PLN – dopłata może wynieść 99.000 PLN.
  • dochód na członka rodziny nie przekracza 1090 PLN – dopłata może wynieść 135.000 PLN.

Te maksymalne wypłaty dofinansowań mogą otrzymać Ci, którzy przeprowadzą kompleksową termomodernizację budynku. Poprzedzić ją musi audyt energetyczny wykonany przez specjalistę, który wyliczy dokładnie ile ciepła ucieka przez źle ocieplone ściany, stropodach lub stare, nieszczelne okna. Wskaże co trzeba zrobić, by ciepło nie uciekało, a tym samym, by kocioł, pompa ciepła nie musiały pracować na uzupełnienie tych energetycznych strat. Dzięki temu zapotrzebowanie domu na ciepło spadnie, inwestor zapłaci mniej za gaz lub prąd (bo mniej go zużyje), a w dodatku za przeprowadzone prace termomodernizacyjne dostanie wyższa dopłatę.

Warunki wypłaty dofinansowań

Tutaj Program stawia warunki: zrealizowana termomodernizacja, kwalifikująca do najwyższych dopłat, powinna zmniejszyć zapotrzebowanie obiektu na energię użytkową do poziomu nie przekraczającego 80 kWh/m2 na rok lub obniżyć je o 40% w stosunku do tego, jakie było przed termomodernizacją. Inwestycje bez wykonywania audytu nadal są dotowane, ale stawki dopłat są w takim wypadku niższe.

Nie warto przepłacać za urządzenia o zbyt dużej mocy w stosunku do potrzeb

Kolejna dobra wiadomość jest taka, że audyt jest w 100% refundowany przez Program, do wysokości 1200 PLN. Powinno starczyć. Wykonanie audytu to nie tylko ułatwienie dla planowanych działań termomodernizacyjnych, poprzez wyliczenie koniecznej grubości warstw ocieplania ścian i stropodachu. Audyt pomoże także w precyzyjnym wyborze nowego kotła lub pompy ciepła, by dobrane były zgodnie z wyliczonym zapotrzebowaniem budynku na energię.

Dopłaty z programu Czyste Powietrze mogą stanowić od 40 do 55% kosztów kwalifikowanych

Podatek VAT, który występuje na fakturach, niestety nie należy do takich kosztów. Na potrzeby wyliczenia dotacji są one uwzględniane w kwotach netto (bez VAT). Tak więc dobrze jest pamiętać, że VAT pokryć będzie trzeba z własnej kieszeni.

Jeśli nic się w obecnych przepisach nie zmieni, dotacje będą wypłacane dopiero po zakończeniu inwestycji. Oznacza to, że inwestor najpierw musi sam sfinansować cały zakres prac, by później otrzymać zwrot części nakładów. W poprzedniej wersji Czystego Powietrza istniało pojęcie prefinansowania, pozwalające otrzymać zaliczkę na poczet planowanych działań.

Dobrym rozwiązaniem jest natomiast możliwość ponownego ubiegania się o dopłatę na docieplenie budynku w sytuacji, gdy wcześniej występowaliśmy o dotację na wymianę źródła ciepła.

2023-02-09T13:53:11+01:00 2023-02-8|
.