Jaka jest różnica między kotłem jedno a dwufunkcyjnym?

Kocioł jednofunkcyjny ma zadanie dostarczyć ciepło wymagane na potrzeby ogrzewania. Jeżeli połączymy kocioł jednofunkcyjny z podgrzewaczem c.w.u. i zamontujemy zawór przełączający rozszerzamy zakres pracy kotła o ciepłą wodę. Takie rozwiązania są stosowane w budynkach o większej liczbie punktów czerpalnych lub przy większym zapotrzebowaniu na c.w.u.

Kocioł dwufunkcyjny dostarcza ciepło na potrzeby ogrzewania oraz przepływowo, przez wymiennik płytowy podgrzewa ciepłą wodę. Zaletą jest mniejsze zapotrzebowanie miejsca na montaż instalacji, czyli stosowany głównie w mieszkaniach i niewielkich domach, gdzie nie ma zbyt wielu punktów czerpalnych i zwiększonego zapotrzebowania ciepłej wody użytkowej.

2021-06-17T12:41:44+02:00 2021-06-17|
.