BOB 20-40B

Niezwykle zaawansowany i absolutnie ekonomiczny.

Nowy, stojący kocioł BOB jest prawdziwym kondensacyjnym pionierem w dziedzinie ogrzewania olejem. Dzięki sprawdzonemu w sportach wyścigowych materiałowi jakim jest CARBON została tu na nowo zdefiniowana wydajność. Doskonała przewodność cieplna i nowatorski sposób oczyszczania w postaci efektu lotosu, czynią wymiennik ciepła wykonany z CARBONU sercem kotła. Opracowany przez firmę BRÖTJE – po prostu bliżej.

Model BOB 20 BOB 25 BOB 32 BOB 40
Kocioł kondensacyjny Tak Tak Tak Tak
Kocioł niskotemperaturowy (1) Nie Nie Nie Nie
Kocioł B1 Nie Nie Nie Nie
Kogeneracyjny ogrzewacz pomieszczeń Nie Nie Nie Nie
Ogrzewacz wielofunkcyjny Nie Nie Nie Nie
Europejski nr identyfikacji wyrobu CE 0035 CO 105 CE 2456 CR 0160
Klasa efektywności energetycznej c.o.
Znamionowa moc cieplna Prated kW 19 24 31 38
Wytworzone ciepło użytkowe przy znamionowej mocy
cieplnej i w reżimie wysokotemperaturowym(2)
P4 kW 19,2 24 31,3 38,3
Wytworzone ciepło użytkowe przy znamionowej mocy
cieplnej na poziomie 30% i w reżimie niskotemperaturowym(1)
P1 kW 5,6 7,5 9,4 11,5
Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń ƞs % 90 90 90 91
Sprawność użytkowa przy znamionowej mocy cieplnej i w
reżimie wysokotemperaturowym(2)
ƞ4 % 91,3 91,1 91,7 91,7
Sprawność użytkowa przy znamionowej mocy cieplnej na
poziomie 30% i w reżimie niskotemperaturowym(1)
ƞ1 % 97,2 96,4 96,3 96,3
Nominalne obciążenie cieplne (Hi) c.o. kW 14,6-19,7 18,5-24,7 22,2-31,3 29,8-38,3
Nominalna moc cieplna 80/60ºC olej lekki kW 14,1-19,1 17,9-24 21,7-30,7 29,1-37,5
Nominalna moc cieplna 50/30ºC olej lekki kW 15-20 19-25 22,8-32,2 30,7-39,5
Zużycie energii elektrycznej na potrzeby własne
Przy pełnym obciążeniu elmax kW 0,235 0,247 0,252 0,272
Przy częściowym obciążeniu elmin kW 0,076 0,073 0,075 0,083
W trybie czuwania PSB kW 0,004 0,004 0,003 0,003
Inne parametry
Straty ciepła w trybie czuwania Pstby kW 0,09 0,095 0,11 0,11
Pobór mocy palnika zapłonowego Pign kW 0 0 0 0
Roczne zużycie energii QHE GJ 62 77 100 121
Poziom mocy akustycznej w pomieszczeniu LWA dB 60 62 59 60
Emisje tlenków azotu NOX mg/kWh 70 90 96 96
Wymiary wysokość mm 1112 1369
szerokość mm 610 610
głębokość mm 735 895
Masa całkowita kotła kg 120 179