WBS 3,5-22i, WBC 4,9-22i

WBS 3,5-22i, WBC 4,9-22i

Gazowe kotły kondensacyjne  jednofunkcyjne WBS i dwufunkcyjny WBC o mocach grzewczych od 3,5 do 22 kW oferują nie tylko odpowiednia moc ale również przyjazność środowisku i oszczędności. Dzięki sprawności na poziomie 109% i wyjątkowo cichej pracy są idealnym rozwiązaniem dla mieszkań kondygnacyjnych, domów jednorodzinnych oraz domów szeregowych.

Model WBC 22/24 i WBS 14 i WBS 22 i
Kocioł kondensacyjny Tak Tak Tak
Kocioł niskotemperaturowy (1) Nie Nie Nie
Kocioł B1 Nie Nie Nie
Kogeneracyjny ogrzewacz pomieszczeń Nie Nie Nie
Ogrzewacz wielofunkcyjny Tak Nie Nie
Znamionowa moc cieplna Prated kW 21 14 21
Wytworzone ciepło użytkowe przy znamionowej mocy
cieplnej i w reżimie wysokotemperaturowym(2)
P4 kW 21,3 13,6 21,3
Wytworzone ciepło użytkowe przy znamionowej
mocy cieplnej na poziomie 30% i w reżimie
niskotemperaturowym (1)
P1 kW 7,1 4,6 7,1
Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania
pomieszczeń
ƞs % 93 93 93
Sprawność użytkowa przy znamionowej mocy
cieplnej i w reżimie wysokotemperaturowym (2)
ƞ4 % 87,7 87,7 87,7
Sprawność użytkowa przy znamionowej
mocy cieplnej na poziomie 30% i w reżimie
niskotemperaturowym (1)
ƞ1 % 97,9 98,4 97,9
Zużycie energii elektrycznej na potrzeby własne
Przy pełnym obciążeniu elmax kW 0,045 0,045 0,045
Przy częściowym obciążeniu elmin kW 0,015 0,015 0,015
W trybie czuwania PSB kW 0,003 0,003 0,003
Inne parametry
Straty ciepła w trybie czuwania Pstby kW 0,050 0,050 0,050
Pobór mocy palnika zapłonowego Pign kW 0,0 0,0 0,0
Roczne zużycie energii QHE GJ 66 42 66
Poziom mocy akustycznej w pomieszczeniu LWA dB 53 48 53
Emisje tlenków azotu NOX(NCV) mg/kWh 21 17 21
Emisje tlenków azotu
Parametry wytwarzania ciepłej wody użytkowej
Deklarowany profil obciążeń XL
Dzienne zużycie energii elektryczne Qelec kWh 0,180
Roczne zużycie energii elektrycznej AEC kWh 40
Efektywność energetyczna podgrzewania wody nwh % 86
Dzienne zużycie paliwa Qfuel kWh 22,600
Roczne zużycie paliwa AFC GJ 17

(1) Niska temperatura oznacza 30°C w przypadku kotłów kondensacyjnych i 37°C w przypadku kotłów niskotemperaturowych, a w przypadku innych ogrzewaczy
oznacza temperaturę wody powrotnej 50°C (na wlocie ogrzewacza).
(2) W reżimie wysokotemperaturowym temperatura wody powrotnej na wlocie ogrzewacza wynosi 60°C, a wody zasilającej na jego wylocie 80°C.