EcoTherm Plus WGB EVO 15-28 H

EcoTherm Plus WGB EVO 15-28H,
z 10 letnią gwarancją na wymiennik ciepła.

Niezawodny, nie wymaga częstej konserwacji i mieści się prawie w każdej wnęce. Możliwość dopasowania komfortu grzewczego została zdefiniowana na nowo. Dzięki mocy grzewczej od 2,9 do 28 kW, naścienny kocioł kondensacyjny jest wszechstronny i sprosta prawie każdym wymaganiom. Obojętnie czy dla domu jednorodzinnego czy wielorodzinnego – EcoTherm Plus WGB EVO wyznacza nowe standardy jakości dotyczące oszczędności, jak również ekonomiczności w każdym miejscu stosowania. Dzięki jego automatycznej optymalizacji spalania dodatkowo zapewnia trwałą, bezawaryjną pracę. Znormalizowana sprawność 109 % to fakt dodatkowo podkreślający zaletę tego produktu.

Model WGB EVO 15 H WGB EVO 20 H WGB EVO 28 H
Kocioł kondensacyjny Tak Tak Tak
Kocioł niskotemperaturowy (1) Nie Nie Nie
Kocioł B1 Nie Nie Nie
Kogeneracyjny ogrzewacz pomieszczeń Nie Nie Nie
Ogrzewacz wielofunkcyjny Nie Nie Nie
Znamionowa moc cieplna Prated kW 15 20 27
Wytworzone ciepło użytkowe przy znamionowej mocy
cieplnej i w reżimie wysokotemperaturowym(2)
P4 kW 14,6 19,5 27,2
Wytworzone ciepło użytkowe przy znamionowej
mocy cieplnej na poziomie 30% i w reżimie
niskotemperaturowym (1)
P1 kW 4,9 6,5 9,1
Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania
pomieszczeń
ƞs % 93 93 93
Sprawność użytkowa przy znamionowej mocy
cieplnej i w reżimie wysokotemperaturowym (2)
ƞ4 % 87,8 87,7 87,7
Sprawność użytkowa przy znamionowej
mocy cieplnej na poziomie 30% i w reżimie
niskotemperaturowym (1)
ƞ1 % 98,2 97,9 97,8
Zużycie energii elektrycznej na potrzeby własne
Przy pełnym obciążeniu elmax kW 0,022 0,030 0,045
Przy częściowym obciążeniu elmin kW 0,013 0,013 0,014
W trybie czuwania PSB kW 0,003 0,003 0,003
Inne parametry
Straty ciepła w trybie czuwania Pstby kW 0,048 0,048 0,048
Pobór mocy palnika zapłonowego Pign kW 0,0 0,0 0,0
Roczne zużycie energii QHE GJ 45 61 84
Poziom mocy akustycznej w pomieszczeniu LWA dB 41 46 52
Emisje tlenków azotu NOX mg/kWh 23 24 22

(1) Niska temperatura oznacza 30°C w przypadku kotłów kondensacyjnych i 37°C w przypadku kotłów niskotemperaturowych, a w przypadku innych ogrzewaczy
oznacza temperaturę wody powrotnej 50°C (na wlocie ogrzewacza).
(2) W reżimie wysokotemperaturowym temperatura wody powrotnej na wlocie ogrzewacza wynosi 60°C, a wody zasilającej na jego wylocie 80°C.