EcoTherm PLUS WGB-M EVO 20 H

EcoTherm Plus WGB-M EVO 20H
z 10 letnią gwarancją na wymiennik ciepła.

W nowym EcoTherm Plus WGB-M EVO łączy się moc grzewcza od 2,9 do 20 kW z dodatkowymi możliwościami podłączenia instalacji. Dzięki dodatkowemu, zintegrowanemu obiegowi grzewczemu z zaworem mieszającym, ogrzewanie stanie się bardziej wydajne, szybsze i ekonomiczniejsze przy uruchomieniu i to na minimalnej powierzchni. Czy to podłączenie ogrzewania podłogowego czy dodatkowe połączenie odnawialnych źródeł energii, naścienny gazowy kocioł kondensacyjny mieści wszystkie niezbędne podłączenia w kompaktowym urządzeniu. Kocioł jest oszczędny pod kątem miejsca oraz wyposażony w innowacyjną samokalibrującą regulację spalania, w skrócie EVO. Umożliwia to równomierne, higieniczne spalanie z możliwie najniższą emisją, przy równoczesnym, nadzwyczajnym szerokim zakresie modulacji od 14 do 100 %.

Model WGB-M EVO 20 H
Kocioł kondensacyjny Tak
Kocioł niskotemperaturowy (1) Nie
Kocioł B1 Nie
Kogeneracyjny ogrzewacz pomieszczeń Nie
Ogrzewacz wielofunkcyjny Nie
Znamionowa moc cieplna Prated kW 20
Wytworzone ciepło użytkowe przy znamionowej mocy
cieplnej i w reżimie wysokotemperaturowym(2)
P4 kW 19,5
Wytworzone ciepło użytkowe przy znamionowej
mocy cieplnej na poziomie 30% i w reżimie
niskotemperaturowym (1)
P1 kW 6,5
Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania
pomieszczeń
ƞs % 93
Sprawność użytkowa przy znamionowej mocy
cieplnej i w reżimie wysokotemperaturowym (2)
ƞ4 % 87,7
Sprawność użytkowa przy znamionowej
mocy cieplnej na poziomie 30% i w reżimie
niskotemperaturowym (1)
ƞ1 % 97,9
Zużycie energii elektrycznej na potrzeby własne
Przy pełnym obciążeniu elmax kW 0,030
Przy częściowym obciążeniu elmin kW 0,013
W trybie czuwania PSB kW 0,003
Inne parametry
Straty ciepła w trybie czuwania Pstby kW 0,048
Pobór mocy palnika zapłonowego Pign kW 0,0
Roczne zużycie energii QHE GJ 61
Poziom mocy akustycznej w pomieszczeniu LWA dB 46
Emisje tlenków azotu NOX mg/kWh 24

(1) Niska temperatura oznacza 30°C w przypadku kotłów kondensacyjnych i 37°C w przypadku kotłów niskotemperaturowych, a w przypadku innych ogrzewaczy
oznacza temperaturę wody powrotnej 50°C (na wlocie ogrzewacza).
(2) W reżimie wysokotemperaturowym temperatura wody powrotnej na wlocie ogrzewacza wynosi 60°C, a wody zasilającej na jego wylocie 80°C.