Energy TOP+ 24CE typ B1 [przeniesiony do archiwum]

Brak w magazynie

[Produkt przeniesiony do archiwum]

Dwufunkcyjny kocioł konwencjonalny z otwartą komorą spalania (atmosferyczny) o niewielkich wymiarach i kompaktowej budowie.  Wyposażony w ciekłokrystaliczny wyświetlacz LCD umożliwiający bieżącą kontrolę parametrów pracy, m. in. wskazuje wartość temperatury centralnego ogrzewania i ciepłej wody oraz umożliwia wyświetlanie komunikatów serwisowych. Kocioł wyposażony jest w panel sterujący i przystosowany do regulatorem pokojowym również w funkcji temperatury zewnętrznej (opcjonalnie). Przystosowany do spalania gazów ziemnych E, Lw, Ls oraz propanu. Przeznaczony na wymiany zarówno do mieszkań jak i domów jednorodzinnych.

ModelTOP+24 CE
Europejski numer identyfikacji wyrobu51BP2635
Klasa sezonowej efektywności energetycznej ogrzewania pomieszczeńC
Znamionowa moc cieplnaPratedkW24
Wytworzone ciepło użytkowe przy znamionowej mocy
cieplnej i w reżimie wysokotemperaturowym(2)
P4kW24,0
Wytworzone ciepło użytkowe przy znamionowej
mocy cieplnej na poziomie 30% i w reżimie
niskotemperaturowym (1)
P1kW7,1
Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania
pomieszczeń
ƞs%77
Sprawność użytkowa przy znamionowej mocy
cieplnej i w reżimie wysokotemperaturowym (2)
ƞ4%82,2
Sprawność użytkowa przy znamionowej
mocy cieplnej na poziomie 30% i w reżimie
niskotemperaturowym (1)
ƞ1%81,4
Zużycie energii elektrycznej na potrzeby własne
Przy pełnym obciążeniuelmaxkW0,020
Przy częściowym obciążeniuelminikW0,020
W trybie czuwaniaPSBkW0,003
Inne parametry
Straty ciepła w trybie czuwaniaPstbykW0,183
Pobór mocy palnika zapłonowegoPignkW0,0
Roczne zużycie energiiQHEGJ90
Poziom mocy akustycznej w pomieszczeniuLWAdB48,0
Emisje tlenków azotuNOOXmg/kWh126
Ogrzewacze wielofunkcyjne (podgrzewanie wody)
Klasa efektywności energetycznej podgrzewania wodyB
Deklarowany profil obciążeńXL
Dzienne zużycie energii elektryczneQeleckWh0,160
Roczne zużycie energii elektrycznejAECkWh35
Efektywność energetyczna podgrzewania wodynwh%75
Dzienne zużycie paliwaQfuelkWh26,890
Roczne zużycie paliwaAFCGJ20