IntroCondens WHBS 3,5-30 C / WHBC 4,9 – 28 C

Dodatkowa moc na optymalnych warunkach.

Za pomocą naściennych gazowych kotłów kondensacyjnych IntroCondens WHBS i WHBC osiągamy podwójną wydajność. Dzięki mocy grzewczej od 3,5 do 28 lub 33 kW zarówno mieszkanie w bloku jak i dom jednorodzinny mogą być bezproblemowo zaopatrzone w ciepło przy znacznej oszczędności powierzchni. Ten fakt sprawia, że urządzenia kompaktowe stają się wszechstronnymi i niezawodnymi źródłami ciepła. Duży zakres modulacji od 22 do 100 % oraz sprawność znormalizowana na poziomie 109% mówią same za siebie. Ponadto podczas gdy gazowe kotły kondensacyjne przekonują swoim atrakcyjnym stosunkiem ceny do jakości, IntroCondens WHBC ma jeszcze jeden plus. Dzięki zintegrowanemu płytowemu wymiennikowi ciepła uzyskuje przy mocy 33 kW szczególnie wysoki komfort ciepłej wody użytkowej. Najlepszy wybór, jeśli chodzi o efektywne przejście na technikę kondensacyjną firmy BRÖTJE.

 

Model WHBC
22/24 C
WHBC 28/33 C WHBS 14 C WHBS 22 C WHBS 30 C
Kocioł kondensacyjny Tak Tak Tak Tak Tak
Kocioł niskotemperaturowy (1) Nie Nie Nie Nie Nie
Kocioł B1 Nie Nie Nie Nie Nie
Kogeneracyjny ogrzewacz pomieszczeń Nie Nie Nie Nie Nie
Ogrzewacz wielofunkcyjny Tak Tak Nie Nie Nie
Znamionowa moc cieplna Prated kW 21 27 14 21 29
Wytworzone ciepło użytkowe przy znamionowej mocy
cieplnej i w reżimie wysokotemperaturowym(2)
P4 kW 21,3 27,2 13,6 21,3 29,1
Wytworzone ciepło użytkowe przy znamionowej
mocy cieplnej na poziomie 30% i w reżimie
niskotemperaturowym (1)
P1 kW 7,1 9,2 4,6 7,1 9,1
Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania
pomieszczeń
ƞs % 92 92 92 92 93
Sprawność użytkowa przy znamionowej mocy
cieplnej i w reżimie wysokotemperaturowym (2)
ƞ4 % 87,4 87,4 87,4 87,4 87,5
Sprawność użytkowa przy znamionowej
mocy cieplnej na poziomie 30% i w reżimie
niskotemperaturowym (1)
ƞ1 % 97,4 97,4 97,5 97,3 98,0
Zużycie energii elektrycznej na potrzeby własne
Przy pełnym obciążeniu elmax kW 0,040 0,045 0,035 0,040 0,045
Przy częściowym obciążeniu elmin kW 0,019 0,019 0,017 0,019 0,018
W trybie czuwania PSB kW 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004
Inne parametry
Straty ciepła w trybie czuwania Pstby kW 0,050 0,055 0,050 0,050 0,055
Pobór mocy palnika zapłonowego Pign kW 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Roczne zużycie energii QHE GJ 67 85 43 67 90
Poziom mocy akustycznej w pomieszczeniu LWA dB 49 51 44 49 53
Emisje tlenków azotu NOX(NCV) mg/kWh 21 23 17 21 21
Emisje tlenków azotu
Parametry wytwarzania ciepłej wody użytkowej
Deklarowany profil obciążeń XL XL
Dzienne zużycie energii elektryczne Qelec kWh 0,20 0,21
Roczne zużycie energii elektrycznej AEC kWh 44 46
Efektywność energetyczna podgrzewania wody nwh % 86 85
Dzienne zużycie paliwa Qfuel kWh 22,600 22,800
Roczne zużycie paliwa AFC GJ 17 17

(1) Niska temperatura oznacza 30°C w przypadku kotłów kondensacyjnych i 37°C w przypadku kotłów niskotemperaturowych, a w przypadku innych
ogrzewaczy oznacza temperaturę wody powrotnej 50°C (na wlocie ogrzewacza).
(2) W reżimie wysokotemperaturowym temperatura wody powrotnej na wlocie ogrzewacza wynosi 60°C, a wody zasilającej na jego wylocie 80°C.

Tagi: | | | |
  • Najczęściej polecany
  • Wysoka wydajność
  • Oszczędny