ISR SSR C

ISR SSR C – Regulator solarny i systemowy

Do pogodowej regulacji systemów składających się z 2 obiegów c.o. z mieszaczami, podgrzewania c.w.u., 2 stref kolektorów słonecznych, wymiennika basenowego, obsługi bufora, przygotowywania c.w.u. w specjalnych (z zastosowaniem wymiennika płytowego) systemach ładowania podgrzewacza. Do wyboru funkcje dla alternatywnych urządzeń grzewczych (np. kotły na zgazowane drewno) i dogrzanie przez olejowe lub gazowe kotły Brotje za pomocą LPB-Bus lub zezwolenie innemu kotłowi przez jedno z wyjść. Do wyboru zastosowanie wyjścia 0-10V dla pompy sterowanej takim sygnałem, 4 multifunkcyjne wyjścia z tego 1 do elektronicznej regulacji prędkości obrotowej standardowej pompy. Możliwość rozbudowy o maks. 2 moduły EWMW (np. kolejne mieszacze), 5 programów tygodniowych dla rożnych funkcji. Pogodowa regulacja kaskady składającej się nawet z 15 kotłow w połączeniu z regulatorami ISR-Plus lub LPB-Bus EuroControl. Podświetlany wyświetlacz LCD z komunikacją tekstową. Do komunikacji z regulatorami ISR-Plus, LPB-Bus EuroControl oraz przez moduły CIB lub BM z regulatorami kotłów SGB/WGB. Okablowany z wyłącznikiem bezpieczeństwa i sieci w obudowie do montażu ściennego. Z 2 przylgowymi czujnikami, 4 czujnikami zanurzeniowymi i 1 czujnikiem kolektora. Opcjonalnie kolejne czujniki UF6 i UAF6 i regulatory pokojowe ISR RGB B, ISR RGT B lub ISR RGTF.

 

Urządzenia grzewczeRegulatory ścienne ISR-Plus
Kondensacyjne gazoweKondensacyjne gazoweOlejowe kondensacyjneOlejowy kondensacyjny/
Olejowo-gazowy
niskotemperaturowy
ISR-PlusISR-PlusISR-PlusISR-Plus
FunkcjeWGB EVO H
WGB H
SGB HBOBLC/LZR 1 BZR 2 BBCA CSSR C
Regulacja kotła
Regulacja palnika
Regulacja kaskady
Wyświetlacz LCD z komunikacją tekstową
Funkcje serwisowe
Obiegi grzewcze (bez modułów rozszerzających)*3 PHK3 PHK3 PHK2 PHK1 MHK2 MHK1 MHK1 PHK
+ 2 MHK
Ochrona przeciwmrozowa
Suszenie jastrychu
Funkcja wakacyjna
Nastawialne okresy wakacyjne88811111
Regulator pokojowy – przewodowy
Regulator pokojowy – bezprzewodowy
Podgrzewacz c.w.u.
System ładowania podgrzewacza z mieszaczem
System ładowania podgrzewacza z regulowaną pompąMEWM
+DPP
MEWM
+DPP
MEWMMEWMDPP
Programy czasowe (w zależności od funkcji do…)55555555
Bufor
Regulacja solarna
2 strefy kolektorów słonecznych
Kolektor rurowy
Pompa solarna z regulacją obrotówMEWMMEWMMEWMMEWMDPP
Kocioł stałopalny
Ogrzewanie basenu
Obieg użytkownika
Złącze komunikacji LPB BusBMBM
Wyjście multifunkcyjne (np. pompa cyrkul.)331114
Wyjście multifunkcyjne Ux (0-10V)MEWMMEWMMEWM1
Wyjście multifunkcyjne PWM11MEWM
Wejście multifunkcyjne Hx33111212
Wejście multifunkcyjne czujnika332114
Moduły rozszerzające (EWM)2322122
Moduły rozszerzające z modulacją (MEWM)232

LEGENDA:
PHK – obieg c.o. bez mieszacza
MHK – obieg c.o. z mieszaczem
BM – moduł Bus