LogoCondens LC 54-196

LogoCondens LC
Niezawodne ciepło w wielkim stylu.

LogoCondens idzie w dziedzinie produkcji ciepła nawet krok dalej. Idealnie dopasowane połączenie wymiennika ciepła z CARBONU, technologii kondensacji i tradycyjnego trójciągowego kotła olejowego zapewnia długotrwałe i niezawodne działanie ogrzewania. Szczególnie CARBON w wymienniku ciepła kotła LogoCondens sprawia, że cały system jest bardziej efektywny. Wysoka przewodność cieplna z jednej strony, a z drugiej odporność na kwaśne produkty spalania zapewniają długą eksploatację kotła o wysokiej wydajności.
W ten sposób LogoCondens zapewnia stabilnie, wydajne właściwości i to – w dłuższej perspektywie.

Model LC 54 LC 76 LC 98P LC 131 LC 164 LC 196
Kocioł kondensacyjny Tak Tak Tak Tak Tak Tak
Kocioł niskotemperaturowy (1) Nie Nie Nie Nie Nie Nie
Kocioł B1 Nie Nie Nie Nie Nie Nie
Kogeneracyjny ogrzewacz pomieszczeń Nie Nie Nie Nie Nie Nie
Ogrzewacz wielofunkcyjny Nie Nie Nie Nie Nie Nie
Znamionowa moc cieplna Prated kW 53 74 94 126 158 189
Wytworzone ciepło użytkowe przy znamionowej mocy
cieplnej i w reżimie wysokotemperaturowym(2)
P4 kW 52,5 73,6 94,4 125,8 158,1 189,3
Wytworzone ciepło użytkowe przy znamionowej
mocy cieplnej na poziomie 30% i w reżimie
niskotemperaturowym (1)
P1 kW 16,1 23,0 29,5 38,4 49,6 59,3
Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania
pomieszczeń
ƞs % 89
Sprawność użytkowa przy znamionowej mocy
cieplnej i w reżimie wysokotemperaturowym (2)
ƞ4 % 90,9 90,8 90,4 90,2 90,2 94,7
Sprawność użytkowa przy znamionowej
mocy cieplnej na poziomie 30% i w reżimie
niskotemperaturowym (1)
ƞ1 % 93,1 94,7 94,4 91,8 94,8 94,7
Zużycie energii elektrycznej na potrzeby własne
Przy pełnym obciążeniu elmax kW 0,250 0,250 0,250 0,250 0,250 0,250
Przy częściowym obciążeniu elmin kW 0,085 0,085 0,085 0,085 0,085 0,085
W trybie czuwania PSB kW 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005
Inne parametry
Straty ciepła w trybie czuwania Pstby kW 0,370 0,325 0,325 0,430 0,370 0,576
Pobór mocy palnika zapłonowego Pign kW
Roczne zużycie energii QHE GJ 171

(1) Niska temperatura oznacza 30°C w przypadku kotłów kondensacyjnych i 37°C w przypadku kotłów niskotemperaturowych, a w przypadku innych ogrzewaczy
oznacza temperaturę wody powrotnej 50°C (na wlocie ogrzewacza).
(2) W reżimie wysokotemperaturowym temperatura wody powrotnej na wlocie ogrzewacza wynosi 60°C, a wody zasilającej na jego wylocie 80°C.

Tagi: | | |
  • Wysoka wydajność
  • Oszczędny