PWHC / PWHS

Nowa klasa kompaktowych kotłów firmy Brotje

Dwufunkcyjny PWHC oraz jednofunkcyjny PWHS z wymiennikiem ciepła ze stali nierdzewnej i technologią spalania premiks. Kocioł łatwy w instalacji i prosty w obsłudze. Dla wszystkich kategorii gazu ziemnego: E, Lw, Ls. Zróżnicowane moce zapewnią odpowiedni kocioł do indywidualnych potrzeb każdego domu. Mniejsze straty ciepła z powodu technologii cold burner door (chłodzenia pokrywy palnika).

Model PWHC 24 PWHC 28 PWHC 33 PWHS 24 PWHS 28 PWHS 33
Kocioł kondensacyjny Tak Tak Tak Tak Tak Tak
Kocioł niskotemperaturowy (1) Nie Nie Nie Nie Nie Nie
Kocioł B1 Nie Nie Nie Nie Nie Nie
Kogeneracyjny ogrzewacz pomieszczeń Nie Nie Nie Nie Nie Nie
Ogrzewacz wielofunkcyjny Tak Tak Tak Nie Nie Nie
Znamionowa moc cieplna Prated kW 22 26 30 22 26 30
Wytworzone ciepło użytkowe przy znamionowej mocy
cieplnej i w reżimie wysokotemperaturowym(2)
P4 kW 21,7 25,9 29,7 21,7 25,9 29,7
Wytworzone ciepło użytkowe przy znamionowej
mocy cieplnej na poziomie 30% i w reżimie
niskotemperaturowym (1)
P1 kW 7,2 5 9,9 7,2 8,6 9,9
Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania
pomieszczeń
ƞs % 90,5 90,6 90,8 90,5 90,6 90,8
Sprawność użytkowa przy znamionowej mocy
cieplnej i w reżimie wysokotemperaturowym (2)
ƞ4 % 86,4 86,3 86,3 86,4 86,3 86,3
Sprawność użytkowa przy znamionowej
mocy cieplnej na poziomie 30% i w reżimie
niskotemperaturowym (1)
ƞ1 % 95,6 95,6 95,7 95,6 95,6 95,7
Zużycie energii elektrycznej na potrzeby własne
Przy pełnym obciążeniu elmax kW 0,044 0,035 0,04 0,044 0,035 0,04
Przy częściowym obciążeniu elmin kW 0,012 0,010 0,010 0,012 0,010 0,010
W trybie czuwania PSB kW 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004
Inne parametry
Straty ciepła w trybie czuwania Pstby kW 0,079 0,091 0,071 0,079 0,091 0,071
Pobór mocy palnika zapłonowego Pign kW 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Roczne zużycie energii QHE GJ 69 82 94 69 82 94
Poziom mocy akustycznej w pomieszczeniu LWA dB 51 50,8 49,4 51 50,08 49,4
Emisje tlenków azotu NOX(NCV) mg/kWh 37,22 28,68 38,8 37,22 28,68 38,8
Emisje tlenków azotu NOx(GCV) mg/kWh 33,51 25,83 34,94 33,51 25,83 34,94
Parametry wytwarzania ciepłej wody użytkowej
Deklarowany profil obciążeń XL XL XL
Dzienne zużycie energii elektryczne Qelec kWh 0,1356 0,1729 0,1962
Roczne zużycie energii elektrycznej AEC kWh 29,696 37,875 42,958
Efektywność energetyczna podgrzewania wody nwh % 85,4 84,2 69,0
Dzienne zużycie paliwa Qfuel kWh 22,868 23,152 29,565
Roczne zużycie paliwa AFC GJ 17,34 17,513 21,405

(1) Niska temperatura oznacza 30°C w przypadku kotłów kondensacyjnych i 37°C w przypadku kotłów niskotemperaturowych, a w przypadku innych
ogrzewaczy oznacza temperaturę wody powrotnej 50°C (na wlocie ogrzewacza).
(2) W reżimie wysokotemperaturowym temperatura wody powrotnej na wlocie ogrzewacza wynosi 60°C, a wody zasilającej na jego wylocie 80°C.

Tagi: | | | |
  • Wysoka wydajność
  • Oszczędny