WGB-M EVO 20 i

WGB-M EVO 20i
z 10 letnią gwarancją na wymiennik ciepła.

W nowym WGB-M EVO łączy się moc grzewcza od 2,9 do 20 kW z dodatkowymi możliwościami podłączenia instalacji. Dzięki dodatkowemu, zintegrowanemu obiegowi grzewczemu z zaworem mieszającym, ogrzewanie stanie się bardziej wydajne, szybsze i ekonomiczniejsze przy uruchomieniu i to na minimalnej powierzchni. Czy to podłączenie ogrzewania podłogowego czy dodatkowe połączenie odnawialnych źródeł energii, naścienny gazowy kocioł kondensacyjny mieści wszystkie niezbędne podłączenia w kompaktowym urządzeniu. Kocioł jest oszczędny pod kątem miejsca oraz wyposażony w innowacyjną samokalibrującą regulację spalania, w skrócie EVO. Umożliwia to równomierne, higieniczne spalanie z możliwie najniższą emisją, przy równoczesnym, nadzwyczajnym szerokim zakresie modulacji od 14 do 100 %.

Model WGB-M EVO 20i
Kocioł kondensacyjny Tak
Kocioł niskotemperaturowy (1) Nie
Kocioł B1 Nie
Kogeneracyjny ogrzewacz pomieszczeń Nie
Ogrzewacz wielofunkcyjny Nie
Europejski nr identyfikacji wyrobu CE-0085CO0217
Klasa efektywności energetycznej c.o. A
Znamionowa moc cieplna Prated kW 20
Wytworzone ciepło użytkowe przy znamionowej mocy cieplnej
i w reżimie wysokotemperaturowym(2)
P4 kW 19,5
Wytworzone ciepło użytkowe przy znamionowej mocy cieplnej
na poziomie 30% i w reżimie niskotemperaturowym(1)
P1 kW 6,4
Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń ƞs % 93
Sprawność użytkowa przy znamionowej mocy cieplnej i w reżimie
wysokotemperaturowym(2)
ƞ4 % 87,7
Sprawność użytkowa przy znamionowej mocy cieplnej na poziomie 30% i w
reżimie niskotemperaturowym(1)
ƞ1 % 98,0
Nominalne obciążenie cieplne (Hi) c.o. kW 2,9-20
Nominalne obciążenie cieplne (Hi) c.w.u. kW 2,9-20
Nominalna moc cieplna 80/60ºC gaz ziemny kW 2,8-19,5
Nominalna moc cieplna 50/30ºC gaz ziemny kW 3,1-20,8
Nominalna moc cieplna 80/60ºC c.w.u. kW 2,8-19,5
Sprawność nominalna przy 75/60ºC (Hi/Hs) gaz ziemny % 106/96
Sprawność nominalna przy 40/30ºC (Hi/Hs) gaz ziemny % 109/98
Ciśnienie zasilania gazu:
gaz ziemny mbar E: 16-25; Lw: 17,5-23
propan mbar 29-44
Zużycie energii elektrycznej na potrzeby własne
Przy pełnym obciążeniu elmax kW 0,03
Przy częściowym obciążeniu elmin kW 0,015
W trybie czuwania PSB kW 0,003
Inne parametry
Straty ciepła w trybie czuwania Pstby kW 0,048
Pobór mocy palnika zapłonowego Pign kW 0
Roczne zużycie energii QHE GJ 61
Poziom mocy akustycznej w pomieszczeniu LWA dB 46
Emisje tlenków azotu NOX mg/kWh < 56
Wymiary wysokość mm 851
szerokość mm 480
głębokość mm 345
Masa całkowita kotła kg 41

(1) Niska temperatura oznacza 30°C w przypadku kotłów kondensacyjnych i 37°C w przypadku kotłów niskotemperaturowych, a w przypadku innych ogrzewaczy
oznacza temperaturę wody powrotnej 50°C (na wlocie ogrzewacza).
(2) W reżimie wysokotemperaturowym temperatura wody powrotnej na wlocie ogrzewacza wynosi 60°C, a wody zasilającej na jego wylocie 80°C.