RGI

RGI – Termostat pokojowy do kotłów WHBS/ WHBC seria C/ WHBK seria C i D

Przewodowy, cyfrowy, wielofunkcyjny regulator pomieszczenia, obsługujący obieg c.o. oraz obieg podgrzewania c.w.u. Poprzez interfejs komunikacyjny OpenTherm regulator kotła przesyła do regulatora pomieszczenia sygnał temperatury zewnętrznej. Na podstawie wartości temperatury zewnętrznej, temperatury w pomieszczeniu i wielu innych parametrów interfejs oblicza wymagane wartości zadane temperatury dla obiegów c.o. i przesyła je do regulatora kotła. Do regulatora kotła przesyłana jest także temperatura zadana c.w.u.

Zasilanie elektryczne, interfejs magistrala OpenTherm
zaciski 2 przewody (podłączenie dowolne)
długość kabla maks. 50 m
rezystancja kabla maks. 2 x 5 Ω
pobór mocy 20 mW (standardowo)
Pomiar temperatury w pomieszczeniu zakres pomiarowy zgodnie z normą EN 12098: 0…50 °C
zakres 15…25°C w ramach tolerancji 1,3 K
zakres 0…15°C lub 25…50°C w ramach tolerancji 1,6 K
rozdzielczość 1/10 K
Stopień ochrony obudowy zgodnie z normą EN 60529 IP20
Klasa ochrony zgodnie z normą EN 60730 III – jeżeli urządzenie zostało prawidłowo zamontowane
Klasa zabezpieczenia przed zanieczyszczeniami zgodnie z normą EN 60730 normalne zanieczyszczenia
Warunki zewnętrzne zgodnie z normą EN 60721-3-1
składowanie
klasa 1K3,-20…70 °C
zgodnie z normą EN 60721-3-2
transport
klasa 2K3,-25…70 °C
zgodnie z normą EN 60721-3-3
eksploatacja
klasa 3K5,0…50 °C
(bez roszenia)
Normy i przepisy automatyczne elektroniczne urządzenia regulacyjne i sterujące do użytku domowego i podobnych zastosowań zgodnie z normą EN 60730-1
zgodność elektromagnetyczna
odporność na zakłócenia (zastosowanie
w przemyśle i w gospodarstwach domowych)
zgodnie z normą EN 60730-1
emisja zakłóceń (zastosowanie w gospodarstwach domowych) zgodnie z normą EN 60730-1
zgodność CE
urządzenie spełnia wymagania zgodności elektromagnetycznej 2004/108/EC
usuwanie substancji niebezpiecznych 2002/95/EC
Pozostałe właściwości rezerwa zasilania min. 12 h
klasa oprogramowania A zgodnie z normą EN 60730
waga z opakowaniem / bez opakowania 0,152 kg / 0,115 kg
wymiary zob. rysunek wymiarowy