Wymień swój piec
na kocioł BRÖTJE!

powrót

Wymień swój piec na kocioł BRÖTJE! – oferta miast

Okres zimowy to czas kiedy szczególną uwagę zwracamy na jakość powietrza, którym oddychamy. Walka ze smogiem to już konieczność, jednym z pomysłów jest dofinansowywanie wymiany piecy węglowych na bardziej ekologiczne źródła ogrzewania. Poniżej prezentujemy na jakie dopłaty mogą liczyć mieszkańcy miast w Polsce, przy modernizacjach instalacji grzewczych i zakupach kotłów marki BRÖTJE.

Warszawa

Ze środków budżetu m.st. Warszawy dofinansowanie jest możliwe w przypadku likwidacji kotłów lub palenisk na paliwo stałe i zastąpieniu ich przez nowe źródło ciepła opalanego paliwem gazowym, oraz w przypadku likwidacji dotychczas wykorzystywanego źródła ciepła i wykonaniu indywidualnego węzła cieplnego z jednoczesnym podłączeniem obiektu do miejskiej sieci ciepłowniczej. Wnioskodawca może liczyć na dofinansowanie w wysokości 75% rzeczywistych kosztów realizacji inwestycji, polegającej na modernizacji kotłowni, przy czym dla osób fizycznych oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą dotacja nie może przekroczyć 7 000 zł.
Formularz wniosku jest dostępny:

 • na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej m.st. Warszawy: www.bip.warszawa.pl/bos
 • w Biurze Ochrony Środowiska (pl. Bankowy 2, piętro XIX, pokoje 1913 i 1914),
 • w Urzędach Dzielnic m.st. Warszawy.

Łódź

W Łodzi dotacje celowe udzielane będą na przedsięwzięcia inwestycyjne z zakresu ochrony powietrza, obejmujące trwałą zmianę systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym i zamianę:
– podłączenie do sieci ciepłowniczej wraz z możliwością podłączenia ciepłej wody użytkowej,
– podłączenie do sieci gazowej i instalację indywidualnego źródła ogrzewania,
– instalację indywidualnego źródła ogrzewania gazowego zasilanego z własnego zbiornika.
Oczywiście i tutaj z dopłat mogą korzystać osoby fizyczne a dotacja udzielana jest do 80% poniesionych kosztów.

NA CO KONKRETNIE MOŻNA DOSTAĆ PIENIĄDZE Z URZĘDU MIASTA ŁODZI?
• Do 1800 złotych na podłączenie do sieci gazowej
• Do 5000 złotych na zakup kotła gazowego
• Do 5000 złotych na zakup pieców, ogrzewaczy akumulacyjnych
• Do 5000 złotych na zakup kotła elektrycznego CO
• Do 5000 złotych na zakup kotła spełniającego wymogi V klasy
• Do 10000 złotych na budowę węzła cieplnego oraz podłączenia do sieci cieplnej
• Do 50000 złotych na wykonanie podłączenia do sieci gazowej lub cieplnej wraz z budową kotłowni czy węzła cieplnego

Wnioski można składać do 31.03.2018. Więcej informacji: www.lodz.pl/smog

Bydgoszcz

Uchwałą Rady Miasta Bydgoszczy także w tym mieście możecie uzyskać dofinansowanie realizacji zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska w zakresie wymiany źródeł ogrzewania na ekologiczne (gazowe) urządzenia grzewcze. Wnioskodawca może liczyć na pokrycie 100% kosztów zakupu pieca BRÖTJE jednak nie więcej niż 3 000 zł.
Więcej informacji: www.bydgoszcz.pl

Powiat poznański

Powiat poznański dofinansuje mieszkańcom wymianę starych pieców węglowych. Na ten cel, przeznaczono 200 tysięcy złotych. Dotacja ma objąć modernizację lub likwidację systemów ogrzewania opartych na paliwie stałym.O dofinansowanie, mieszkańcy powiatu poznańskiego będą mogli się ubiegać od początku 2018 roku. Stary system ogrzewania ma zostać zamieniony na:

 • ogrzewanie elektryczne
 • pompę ciepła
 • ogrzewanie za pomocą nowoczesnego zasilanego automatycznie kotła na paliwo stałe
 • podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej
 • ogrzewanie za pomocą nowego kotła zasilanego paliwem gazowym lub olejem opałowym

Dotację na wymianę kotłów i pieców, w wysokości nawet 7 tysięcy złotych mogą uzyskać osoby prywatne. Prawie 14 tysięcy złotych mogą uzyskać z kolei podmioty gospodarcze, spółdzielnie mieszkaniowe oraz osoby prowadzące działalność rolniczą.

Województwo świętokrzyskie

Ciekawą inicjatywą jest program „ZORZA” Czyste powietrze nad świętokrzyskim głównie z uwagi, głównie z uwagi na wojewódzki zasięg. Celem programu jest zmniejszenie narażania ludności na oddziaływanie pyłów PM2, 5 i PM10 oraz zmniejszenie emisji dwutlenku węgla oraz innych gazów cieplarnianych. Pomysł na realizację tego celu jest prosty – dofinansowania. Pieniądze można uzyskać na:
– podłączenie do sieci ciepłowniczej lub gazowej wraz z trwałym odłączeniem od instalacji obecnego kotła/pieca,
– wymianę pieców/kotłów opalanych paliwem stałym
– wymiana pieców/kotłów opalanych paliwem gazowym/olejowym na zasilane wyłącznie energią elektryczną.

A jakie kwoty dofinansowania można uzyskać? Wszystko zależy od rodzaju wymienianego kotła, a raczej paliwa/energię jakie wykorzystuje:
– 3 000 zł w przypadku kotłów na paliwo stałe opalanych węglem (np. ekogroszek),
– 3 500 zł w przypadku kotłów na paliwo stałe opalanych biomasą (np. pellet),
– 4 000 zł w przypadku kotłów na paliwo ciekłe lub gazowe,
5 000 zł w przypadku urządzeń zasilanych wyłącznie energią elektryczną (np. pompa ciepła, piec akumulacyjny) lub podłączenia do miejskiej sieci ciepłowniczej
przy czym maksymalna kwota dotacji nie może przekroczyć 100% kosztów kwalifikowanych wyliczonych zgodnie z zasadami określonymi w programie.
Więcej informacji znajdziecie na: www.wfos.com.pl

Gdańsk

Jednorazowa dotacja na zamianę ogrzewania węglowego na gazowe, elektryczne, podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej.
Zasady:

1) 100 % łącznej wysokości wydatków, nie więcej niż 6 000 zł dla osób fizycznych, osób prawnych i przedsiębiorców, z wyłączeniem wspólnot mieszkaniowych, spółdzielni mieszkaniowych oraz kościelnych osób prawnych , o których mowa w art.7 ust.1 pkt 5 ustawy z dnia 17 maja 1989r o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej.

2) 50 % łącznej wartości wydatków, nie więcej niż 10 000 zł dla wspólnot mieszkaniowych oraz kościelnych osób prawnych, o których mowa w art.7 ust.1 pkt 5 ustawy z dnia 17 maja 1989r o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. Dz.U. z 2013r poz.1169 z późn. zm.),

3) 50 % łącznej wartości wydatków, nie więcej niż 20 000 zł dla spółdzielni mieszkaniowych.

Dotacja przekazywana jest w formie zwrotu udokumentowanych wydatków, związanych z realizacją zadania po jego zakończeniu.

Dotacją objęte są wydatki poniesione w roku kalendarzowym, w którym łożono wniosek o dotację jak również w roku poprzedzającym rok złożenia wniosku.

Dotacje wypłacane są do wyczerpania środków finansowych zarezerwowanych na dany rok budżetowy.

Więcej szczegółów: www.bip.gdansk.pl

Gdynia

Również dofinansowuje wymianę lub modernizację instalacji grzewczej. Wysokość dotacji jest rozpatrywana indywidualnie jednak nie mniej niż 1800zł w przypadku
wymiany źródła ciepła na gazowe. Więcej szczegółów:
www.gdynia.pl

Elbląg

Kwoty dotacji uzależnione są wyboru nowego źródła ciepła oraz kosztów modernizacji. We wniosku należy wykazać spodziewany efekt ekologiczny.
Wnioski należy składać do 16 kwietnia 2018 roku, prace modernizacyjne powinny zakończyć się do 15 grudnia 2018.
Więcej szczegółów:
www.powiat.elblag.pl

Olsztyn

Dofinansowanie do wymiany źródła ciepła zafredleżne jest od przedstawionych kosztów kwalifikowanych i może pokryć do 50% kosztów ujętych w projekcie modernizacji.
Więcej szczegółów:
www.bip.olsztyn.eu

Województwo dolnośląskie

Wrocław

Miasto Wrocław dopłaci 70% (nawet do 12 tys. zł) do Twojej inwestycji. Sprawdź szczegóły projektu „KAWKA” i  zadbaj o to czym oddychasz!
Warunek konieczny do otrzymania dotacji:
• Gmina Wrocław dotuje wyłącznie wymianę pieców węglowych, które nie są jeszcze usunięte.
• Gmina Wrocław dotuje wymianę pieców węglowych wyłącznie na terenie Miasta.
Dotacje z budżetu Miasta pokryją aż 70 % kosztów poniesionych przez mieszkańców, którzy zdecydują się na wymianę pieców i kotłowni opalanych węglem.

Jakie działania zostaną dofinansowane?
Dotacja przyznawana ze środków budżetu Miasta obejmuje między innymi trwałą likwidację systemu ogrzewania opartego na paliwie węglowym w lokalach mieszkalnych oraz pomieszczeniach pomocniczych i przynależnych lub w nieruchomościach o charakterze mieszkalnym. Taki system może być zamieniony na: – ogrzewanie gazowe – ogrzewanie elektryczne – odnawialne źródło energii. Dotacja udzielona zostanie na zmianę istniejącego i działającego systemu ogrzewania węglowego na proekologiczny. Zastosowane rozwiązanie musi technicznie uniemożliwić spalanie paliw węglowych lub innych nieprzeznaczonych do ogrzewania substancji. Osoby posiadające czynne piece kaflowe o charakterze zabytkowym nie muszą ich likwidować. W tym przypadku konieczne jest jednak trwałe usunięcie połączenia pieca z przewodem kominowym. Takie działanie musi zostać poświadczone opinią kominiarską.

Jakie rodzaje pieców węglowych są objęte programem KAWKA?
• piec kaflowy
• piec etażowy
• wolno stojący piec węglowy stałopalny tzw. „koza”
• kuchnia węglowa
• piec do ogrzewania wody
• lokalna kotłownia

Dla jakiego rodzaju budynków/lokali przewidziany jest program KAWKA?
• dla mieszkań w budynku wielorodzinnym
Dotacja udzielona zostanie na każdy lokal mieszkalny (mieszkanie), w którym zostanie zmieniony istniejący i działający system ogrzewania węglowego na proekologiczny.
• dla domów jednorodzinnych

Kto może otrzymać dotację? Beneficjentami dotacji mogą być osoby fizyczne będące właścicielami lub posiadające inny tytuł prawny do lokali mieszkalnych lub nieruchomości o charakterze mieszkalnym, położonych w granicach administracyjnych Wrocławia. Więcej informacji znajdziecie na: www.kawkaprojekt.pl

Gmina Oława

Gmina Oława będzie w 70% dofinansowywać wymianę nie ekologicznych źródeł ciepła. O udzielanie dotacji celowej może ubiegać się:
– osoba fizyczna posiadająca tytuł prawny do lokalu albo budynku mieszkalnego, w tym również prowadząca w tym lokalu lub budynku mieszkalnym działalność gospodarczą,
– wspólnota mieszkaniowa reprezentująca członków, którzy korzystają z ciepła wytworzonego we wspólnej kotłowni (dla pojedynczego budynku lub kilku budynków).

Dofinansowaniem może być objęta:
– wymiana pieca będącego głównym źródłem ogrzewania oraz ciepłej wody użytkowej dla lokalu lub budynku mieszkalnego wraz z modernizacją kotłowni; wymianie podlegają tylko te piece, które nie spełniają co najmniej 5 klasy wg normy PN-EN 303-5:2012; nowym źródłem ciepła mogą być: kotły gazowe, kotły na olej lekki opałowy, piece zasilane prądem elektrycznym, kotły na paliwa stałe lub biomasę, które posiadają co najmniej 5 klasę ww. normy,
– wykonanie instalacji odnawialnych źródeł energii w postaci ogniw fotowoltaicznych, turbin wiatrowych lub pomp ciepła.

Jaka będzie wysokość dotacji?
Kwota dotacji wyniesie do 70% kosztów kwalifikowanych, ale nie więcej niż:
– dla domu jednorodzinnego – maksymalnie 14.000 zł
– dla lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym – maksymalnie 9.800 zł
– dla wspólnoty mieszkaniowej – maksymalnie 5.600 zł na jedno mieszkanie.

Informację dla pozostałych rejonów (kliknij w odpowiednie miasto):

Województwo opolskie

Powiat Opolski udziela mieszkańcom dotacji na wymianę węglowych kotłów c.o. na kotły ekologiczne, których użytkowanie ma na celu poprawę jakości powietrza atmosferycznego. Dotację otrzymają Państwo przed zakupem nowego kotła c.o., przyłączeniem do sieci ciepłowniczej lub zakupem pompy ciepła. Podejmując decyzję o wymianie kotła c.o., należy w Starostwie Powiatowym w Opolu przy ul. 1 Maja 29, kancelaria, pokój nr 4, złożyć wniosek ( nr 1 w załączonych dokumentach), który będzie poddany weryfikacji, a w wyniku pozytywnej decyzji podpisana zostanie stosowana umowa. Dotacja przysługuje mieszkańcom Powiatu Opolskiego, którzy zakupią i zamontują następujące rodzaje kotłów grzewczych:

 • kocioł c.o. gazowy,
 • kocioł c.o. elektryczny
 • kocioł c.o. olejowy,

lub

 • podłączą się do sieci ciepłowniczej,
 • zakupią i zamontują pompy ciepła – o zainstalowanej mocy cieplnej do 40 kW, przy jednoczesnej likwidacji węglowego kotła c.o.

3.500 zł – w przypadku podłączenia lokalu mieszkalnego do sieci ciepłowniczej.
3.500 zł – w przypadku zakupu kotła o mocy do 30 kW,
4.000 zł – w przypadku zakupu kotła o mocy powyżej 30 kW,
3.500 zł – w przypadku zakupu pompy ciepła.

Informację dla pozostałych rejonów (kliknij w odpowiednie miasto):

2019-08-08T14:01:42+02:00 2018-03-9|
.