Dyrektywa ERP – co powinieneś wiedzieć?

powrót

Od 26.09.2015 dyrektywa w sprawie ekoprojektu (ErP = Energy related Products/produkty związane z energią) będzie obowiązywać także dla źródeł ciepła i urządzeń do przygotowania c.w.u. Tym samym pojawi się energooszczędne projektowanie i oznaczanie produktów związanych z energią także w grupie kotłów grzewczych, jedno i dwufunkcyjnych oraz podgrzewaczy wody użytkowej.

Etykiety dla produktów i dla zestawów będą informować o określonych właściwościach energetycznych. Unia Europejska wprowadza w ten sposób kolejny kamień milowy w realizacji celów klimatycznych do roku 2020. Instalatorom przypadnie przy tym szczególna rola. Oprócz fachowej porady i montażu będą mieli obowiązek, wystawienia klientowi indywidualnej etykiety dla systemu. Będzie to niezbędne, gdy tylko zostaną wprowadzone zmiany w systemie grzewczym, np. wskutek wymiany kotła czy dodanie instalacji solarnej.

W ten sposób zaawansowane ciepło będzie jeszcze bardziej dostępne, zaś perfekcyjne dopasowanie elementów do siebie stanie się jeszcze bardziej istotne.

Czym jest ekoprojekt.

Tak zwana dyrektywa w sprawie ekoprojektu ErP dotyczy poprawy efektywności energetycznej i przyjazności dla środowiska produktów korzystających z energii. Minimalne wymogi w zakresie
ekologicznego projektowania będą w wiążący sposób przekazywane za pomocą etykiety energetycznej oraz stosownych danych. Najważniejszym czynnikiem jest tu rzeczywista klasa efektywności
energetycznej. Urządzenia grzewcze będą oznaczane według skali od G do A+++, zaś urządzenia do c.w.u w skali od G do A. Najwyższą klasę, A+++, otrzymają wyłącznie produkty związane z energią odnawialną lub szczególnie efektywne kompletne systemy łączące różne źródła energii.

Wprowadzenie etykiety energetycznej.

Od 26.09.2015 wszystkie źródła ciepła i urządzenia do c.w.u. będą oznaczane nową etykietą efektywności energetycznej, w skrócie etykietą energetyczną. Dotyczy to ogólnie kotłów grzewczych, pomp ciepła i podgrzewaczy przepływowych o mocy do 70 kW. Ponadto obowiązek oznakowania obejmuje też podgrzewacze pojemnościowe c.w.u. o pojemności do 500 l. Urządzenia grzewcze o mocy od 70 do 400 kW muszą również spełniać kryteria minimalnej efektywności, jednakże nie wymagają etykiety.

Jakie szanse stwarza wprowadzenie etykietowania?

Szczególnie perfekcyjnie dopasowane systemy grzewcze staną się wraz z wprowadzeniem etykiet jeszcze bardziej interesujące, a zgranie wszystkich komponentów w jednym systemie może stać się decydującym wyróżnikiem. Systemy mają duży potencjał w zakresie oszczędności i największą szansę na szczególnie korzystne oznaczenie efektywności. Firma BRÖTJE oferuje szeroką paletę idealnie dopasowanych systemów, które od września 2015 zostaną oznaczone etykietą energetyczną.

Kto jest odpowiedzialny?

BRÖTJE jako producent

  • przygotowanie wymaganych parametrów oraz oznaczenie efektywności energetycznej poszczególnych produktów BRÖTJE oraz pakietów systemowych
  • wsparcie poprzez przygotowanie dokumentacji potrzebnej do sporządzenia karty informacyjnej produktu

Instalator

  • obliczenie efektywności energetycznej systemu (zostanie udostępnione przez BRÖTJE)
  • przygotowanie oznaczenia efektywności energetycznej dla pakietów systemowych (również na etapie sporządzania oferty)
  • sporządzenie karty informacyjnej produktu, w której podana zostanie efektywność systemu grzewczego (zostanie udostępnione przez BRÖTJE)

Pobierz ulotki informacyjne:

Dyrektywa ERP – odnośnie ekoprojektu i etykiet energetycznych

Efektywność w systemie. Dyrektywa ERP w technice grzewczej

2017-08-23T11:24:43+02:00 2015-08-23|
.