Ile czasu zajmie montaż kotła?

Czas montażu zależy od zakresu czynności, które należy wykonać. Czy montujemy w nowej, czy w modernizowanej instalacji. Czy wymieniamy tylko urządzenia czy konieczne są przeróbki. Z reguły trwa 1-3 dni.

2021-06-21T12:17:39+02:00 2021-06-17|
.