Jak zabezpieczyć urządzenia elektryczne podczas burzy?

Aby zapobiec uszkodzeniu urządzeń elektrycznych, a także domowej instalacji elektrycznej należy podczas silnych i bliskich wyładowań atmosferycznych wyłączyć dopływ prądu do domu lub mieszkania.

Gdy instalacja ma główny wyłącznik prądu, wyłącznik różnicowo-prądowy albo umieszczony w łatwo dostępnym miejscu bezpiecznik główny – można odciąć zasilanie tym wyłącznikiem lub bezpiecznikiem głównym. Jeżeli nie ma – należy wyłączyć lub wykręcić wszystkie bezpieczniki.

Zabezpieczy to zarówno instalację jak i podłączone do niej urządzenia (np. kocioł, pompę ciepła, itd.) przed przepięciami. Lepiej wytrzymać czas bez prądu (1-2 godziny) niż narażać się na wysokie koszty napraw zarówno urządzeń jak i instalacji.

2021-06-17T13:01:13+02:00 2021-06-17|
.