Kto płaci za pierwsze uruchomienie urządzeń Brötje?

W trosce o bezpieczeństwo użytkowników wszystkie urządzenia grzewcze firmy Brötje uruchamiane są wyłącznie przez Autoryzowane Firmy Serwisowe.

Koszt uruchomienia pokrywa producent. W obowiązku użytkownika jest natomiast zadbanie o coroczny przegląd urządzenia. Przeglądy wykonywane są przez Autoryzowane Firmy Serwisowe na zlecenie i koszt klienta.

2021-06-17T13:16:30+02:00 2021-06-17|
.