Informacje prawne

Informacje prawne 2023-02-17T09:04:16+01:00

PRAWA AUTORSKIE

  1. Wszelkie materiały, w tym w szczególności treści i elementy graficzne, zamieszczone na niniejszej stronie internetowej są chronione przepisami z zakresu ochrony własności intelektualnej, w tym przede wszystkim prawami autorskimi i prawami własności przemysłowej, które przysługują administratorowi niniejszej strony internetowej. Materiały zamieszczone na niniejszej stronie internetowej nie mogą być wykorzystywane bez uprzedniej i pisemnej, pod rygorem nieważności, zgody administratora niniejszej strony internetowej.
  2. Żadne z materiałów zamieszczonych na niniejszej stronie internetowej, w tym w szczególności treści lub elementy graficzne, nie stanowią oferty zawarcia umowy w rozumieniu przepisów prawa. Mają one wyłącznie charakter informacyjny, nie zawsze są na bieżąco aktualizowane i mogą w każdym czasie podlegać zmianom. Żadna z osób prowadzących niniejszą stronę internetową lub zamieszczająca na niej informacje (niezależnie od ich formy) nie jest osoba upoważnioną do reprezentacji i/lub składania oświadczeń woli lub wiedzy w imieniu i na rzecz  administratora niniejszej strony internetowej lub któregokolwiek z podmiotów, o którym jest mowa na niniejszej stronie internetowej.
.