Mechanizm działania pompy ciepła

powrót

Pompa ciepła Split w Domu

Pompa ciepła jest niskotemperaturowym urządzeniem grzewczym, które wykorzystuje w swoim działaniu energię cieplną z naturalnych pokładów: ziemi, powietrza oraz wody. Podstawową zasadą jej funkcjonowania jest zachodzenie szeregu przemian fizycznych w urządzeniu, począwszy od parowania, sprężania, skraplania po rozprężanie. Pompa ciepła będzie prawidłowo działać, jeśli posiada napęd w postaci sprężarki i odpowiednią ilość energii elektrycznej.

 

Pompa ciepła i jej konstrukcja

Ogólna budowa tego urządzenia to zazwyczaj dwuelementowy zestaw, który w przypadku domów jednorodzinnych zajmuje nie więcej niż 2 m2. Nieważne, jaka pompa ciepła zostanie przez nas wybrana, to zawsze będzie konstrukcją składającą się z elementów tworzących zamknięty układ. Wewnątrz niego krąży ekologiczny czynnik roboczy, który podlega nieustannym przemianom, z postaci ciekłej na gazową i odwrotnie. W ten sposób powstaje przepływ energii cieplnej ze źródła dolnego (grunt, woda, powietrze) do górnego, czyli instalacji grzewczej.

 

Proces działania mechanizmu pompy ciepła

W parowniku mieszanina cieczy i gazu ulega odparowaniu. Odbierana w ten sposób jest energia cieplna z dolnego źródła. Dochodzi do zassania czynnika w postaci pary o niskim ciśnieniu przez sprężarkę. Wzrasta ciśnienie oraz temperatura. Czynnik w postaci gazowej trafia do skraplacza i tym sposobem pompa ciepła oddaje energię cieplną do górnego źródła, co oznacza skroplenie. Ostatnim elementem zamykającym obieg termodynamiczny jest zawór rozprężny, który odpowiada za racjonowanie ilości czynnika trafiającego do parownika.

Zasada działania pompy ciepła

Nowa pompa ciepła? Czyste Powietrze programem zmniejszającym koszty inwestycji

W ramach programu Czyste Powietrze możliwe jest otrzymanie dofinansowania przy zakupie pompy ciepła. Na określonych warunkach można otrzymać dopłatę lub pożyczkę na dodatkowe koszty związane z inwestycją. Pompa ciepła, czyste powietrze, nieprzypadkowo łączą się ze sobą, to gwarancja niskiej szkodliwości i przyjaznego rozwiązania dla atmosfery.

 

2022-09-27T10:22:55+02:00 2020-08-27|Tagi: |
.