WGB 50-110 i

WGB 50-110i

Kocioł kondensacyjny WGB EVO 50-110i cechuje moc grzewcza z zakresu od 10 do 110 kW. Są to gazowe kotły kondensacyjne z regulacją pogodową do pracy w zamkniętych systemach c.o. dla gazu ziemnego E, Lw oraz propanu

Model WGB 50 i WGB 70 i WGB 90 i WGB 110 i
Kocioł kondensacyjny Tak Tak Tak Tak
Kocioł niskotemperaturowy (1) Nie Nie Nie Nie
Kocioł B1 Nie Nie Nie Nie
Kogeneracyjny ogrzewacz pomieszczeń Nie Nie Nie Nie
Ogrzewacz wielofunkcyjny Nie Nie Nie Nie
Europejski nr identyfikacji wyrobu CE-0085BL0514
Klasa efektywności energetycznej c.o. A A
Znamionowa moc cieplna Prated kW 49 68 88 107
Wytworzone ciepło użytkowe przy znamionowej mocy cieplnej
i w reżimie wysokotemperaturowym(2)
P4 kW 48,7 68,1 87,7 107
Wytworzone ciepło użytkowe przy znamionowej mocy cieplnej
na poziomie 30% i w reżimie niskotemperaturowym(1)
P1 kW 16,3 22,9 29,4 35,8
Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń ƞs % 93 93
Sprawność użytkowa przy znamionowej mocy cieplnej i w
reżimie wysokotemperaturowym(2)
ƞ4 % 87,7 87,7 87,8 87,6
Sprawność użytkowa przy znamionowej mocy cieplnej na
poziomie 30% i w reżimie niskotemperaturowym(1)
ƞ1 % 97,9 98 98 97,9
Nominalne obciążenie cieplne (Hi) c.o. kW 10,0-50,0 17,0-70,0 20,0-90,0 25,0-110,0
Nominalna moc cieplna 80/60ºC gaz ziemny kW 9,7-48,7 16,5-68,1 19,4-87,7 24,3-107,0
Nominalna moc cieplna 50/30ºC gaz ziemny kW 10,8-52,1 18,3-72,9 24,4-93,4 26,7-114,3
Sprawność nominalna przy 75/60ºC (Hi/Hs) gaz ziemny % 106/95,5 106/95,5 106/95,5 106/95,5
Sprawność nominalna przy 40/30ºC (Hi/Hs) gaz ziemny % 109/98,2 109/98,2 109/98,2 109/98,2
Ciśnienie zasilania gazu:
gaz ziemny mbar E: 16-25; Lw: 17,5-23
propan mbar 29-44
Zużycie energii elektrycznej na potrzeby własne
Przy pełnym obciążeniu elmax kW 0,083 0,108 0,16 0,196
Przy częściowym obciążeniu elmin kW 0,028 0,029 0,029 0,03
W trybie czuwania PSB kW 0,003 0,003 0,003 0,003
Inne parametry
Straty ciepła w trybie czuwania Pstby kW 0,06 0,065 0,07 0,07
Pobór mocy palnika zapłonowego Pign kW 0 0 0 0
Roczne zużycie energii QHE GJ 151 211
Poziom mocy akustycznej w pomieszczeniu LWA dB 55 55 57 60
Emisje tlenków azotu NOX mg/kWh <56 <56 <56 <56
Wymiary wysokość mm 851 851 851 851
szerokość mm 480 480 480 480
głębokość mm 447 542 570 570
Masa całkowita kotła kg 61 72 84 84

(1) Niska temperatura oznacza 30°C w przypadku kotłów kondensacyjnych i 37°C w przypadku kotłów niskotemperaturowych, a w przypadku innych ogrzewaczy
oznacza temperaturę wody powrotnej 50°C (na wlocie ogrzewacza).
(2) W trybie wysokotemperaturowym temperatura wody powrotnej na wlocie ogrzewacza wynosi 60°C, a wody zasilającej na jego wylocie 80°C.