Ważne zalecenia SPiUG w związku z epidemią

powrót

Informacje Stowarzyszenia Producentów i Importerów Urządzeń Grzewczych:

Producenci urządzeń i instalacji grzewczych zalecają pełne stosowanie się do wytycznych Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektoratu Sanitarnego

 

Informacje dla klientów w dobie Koronawirusa

Prace serwisowe na odległość są bezpieczne!
Można bezpiecznie przeprowadzić konserwację i prace serwisowe także w wyjątkowych sytuacjach!
Najwyższym priorytetem dla firm serwisowych i konserwacyjnych jest zdrowie wszystkich klientów i pracowników. Firmy producenckie czują się także odpowiedzialne wobec klientów i pracowników.

 

Ważne przy tym jest, aby:
 • Utrzymywać odległość min. 2 metrów między serwisantem i klientem.
 • Klient pozwolił technikowi przebywać samemu w pomieszczeniu.
 • Utrzymywać zalecaną odległości przy powitaniu i pożegnaniu.
 • Używać jednorazowej maseczki ochronnej na twarz (albo wielorazowych osłon ust i nosa, które należy regularnie prać) podczas wizyty serwisanta w domu.

 

Obecność serwisanta nie niesie ryzyka, ponieważ:
 • Serwisant nie podróżuje środkami komunikacji publicznej lecz własnym samochodem, redukuje to znacznie niebezpieczeństwo zarażenia koronawirusem.
 • Przebywa sam w kotłowni.

 

Serwisanci powinni ściśle przestrzegać zasad:
 • Publikowanych przez Ministerstwo Zdrowia i GIS.
 • Regularne i dokładne myć ręce mydłem.
 • Używać środków dezynfekujących lub jednorazowych rękawiczek oraz maseczek ochronnych na twarz (w zależności od dostępności) oraz utylizować je w odpowiedni sposób.
 • Unikać podawania rąk na przywitanie i pożegnanie.
 • Ograniczyć do minimum czas przebywania z klientem w tym samym pomieszczeniu.
 • Utrzymywać odległości min. 2 metrów od innych osób (klientów i współpracowników)

PRACE SERWISOWE

Przestrzeganie poniższych instrukcji jest ważne w celu ochrony zdrowia pracowników i klientów przed koronawirusem oraz utrzymania swojej działalności usługowej.
Zdrowie wszystkich pracowników i klientów jest najwyższym priorytetem dla firm serwisowych i instalacyjnych. Jako pracodawcy i usługodawcy ponosimy odpowiedzialność za klientów i pracowników. Jednocześnie ważne jest utrzymanie ciągłości działania swojej firmy.
Z perspektywy członków porozumienia POBE można bezpiecznie przeprowadzić konserwację, uruchomienie lub usunięcie awarii urządzeń grzewczych stosując pełne zalecenia Ministerstwa Zdrowia w zakresie ochrony osobistej przed zakażeniem się koronawirusem.
Oczekujemy, że współpracownicy będą przestrzegać zasad higieny i utrzymania
bezpiecznej odległości od innych osób, aby rozprzestrzenianie się koronawirusa było jak najbardziej ograniczone, a życie osób z grup ryzyka było w pełni chronione.

 

Czy jako serwisant jesteś bardziej narażony na ryzyko podczas pracy?
  
Bezpieczeństwo naszych pracowników jest naszym najwyższym priorytetem. Ryzyko zarażenia się podczas wykonywania prac serwisowych nie jest większe niż potencjalne ryzyko w środowisku prywatnym.
Sytuacja serwisanta będzie bardziej bezpieczna jeśli zastosuje się do środków zalecanych przez Ministerstwo Zdrowia, GIS i odpowiedzialne służby.
Charakter pracy serwisanta ma kilka zalet: podróż odbywa się własnym samochodem bez ryzyka zetknięcia się z duża grupą osób oraz serwisant może pracować samodzielnie w kotłowni. Oznacza to, że ryzyko infekcji jest znacznie niższe niż w większości innych grup zawodowych.

 

Które sytuacje są krytyczne?
Dokładny przebieg wizyty u klienta jest ustalany przez każdą firmę indywidualnie: czy będzie mieć miejsce osobisty kontakt z klientem (w odległości 2 metrów), czy też dostęp do systemu grzewczego nie wymaga obecności klienta (uprzednie uzgodnienie przez telefon.
Krytyczną sytuacją jest moment powitania i pożegnania klientów. Ważne jest, aby zachować odległość min. 2 metrów, również podczas przechodzenia do kotłowni oraz zalecenie do korzystania przez klienta ze środków ochrony osobistej (rękawiczki, maski ochronne).
Jeśli klient chce nadzorować przebieg prac, serwisant powinien poprosić klienta, aby pozwolił mu pracować samodzielnie. Zmniejszy to ew. ryzyko zakażenia. Podczas odbioru wykonanych prac należy również zachować niezbędną odległość 2 metrów. Należy też pamiętać o dokładnym myciu rąk po skończonej pracy!

 

Czy protokół wykonanej pracy musi być podpisany?
Po wykonaniu czynności serwisowych, klient jest informowany osobiście lub telefonicznie o wykonanej pracy. W porozumieniu z klientem serwisant może na tym zakończyć raport lub przesłać protokół e-mailowo. Obecnie z powodu przepisów higienicznych nie powinniśmy wymagać podpisu klienta. Uzgodniony brak podpisu powinien być także opisany przez serwisanta w protokole.

 

Czy mogę odrzucić zlecenie z obawy przed zarażeniem?
Serwisant jest odpowiedzialny za swoje bezpośrednie bezpieczeństwo w codziennej pracy. Jeśli serwisant zauważy oznaki choroby u klienta (kaszel, katar, gorączka etc.) ma prawo anulować zlecenie serwisowe.
Dodatkowe zalecenia Głównego Inspektoratu Sanitarnego:
GIS proponuje rozważenie możliwości odłożenia rutynowych wizyt pracowników serwisowych w lokalach. Jeśli wizyta pracowników serwisowych ma charakter interwencyjny i jest niezbędna do zapewnienia bezpieczeństwa i potrzeb bytowych osób przebywających w lokalu, każdą sytuację należy rozważyć indywidualnie w uzgodnieniu z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną sprawującą nadzór nad osobami w lokalu.

SERWISANT

Firmy zrzeszone w porozumieniu POBE robią wszystko dla Twojego bezpieczeństwa. Ty także możesz wnieść swój wkład w te działania!
 
W związku z rozprzestrzenianiem się nowego rodzaju koronawirusa, przedstawiamy różne środki ostrożności wymagane w postępowaniu z klientami, aby zapewnić możliwie największe bezpieczeństwo i ochronę zdrowia.
Charakter pracy serwisanta ma kilka zalet: podróż odbywa się własnym samochodem bez ryzyka zetknięcia się z dużą grupą osób, serwisant może pracować samodzielnie w kotłowni. Oznacza to, że ryzyko infekcji jest znacznie niższe niż w większości innych grup zawodowych.
Dlatego praca serwisanta może być bezpieczna przy przestrzeganiu zalecanych środków ostrożności:
 
 • Przestrzegamy zaleceń Ministerstwa Zdrowia, GIS i innych służb.
 • Regularnie i dokładnie myjemy ręce mydłem.
 • Używamy środków dezynfekujących lub jednorazowych rękawiczek oraz maseczek ochronnych na twarz i utylizujemy je w odpowiedni sposób. Możemy używać wielorazowych osłon ust i nosa pod warunkiem, że będą regularnie, (jeśli to możliwe) codziennie prane i prasowane.
 • Z zasady nie podajemy rąk, podczas powitania i pożegnania, klientom i współpracownikom (uśmiech całkowicie wystarczy).
 • Unikamy przebywania z klientami w tym samym pomieszczeniu.
 • Stosujemy zasadę utrzymywania odległości 2 metrów od innych osób.
Dodatkowe zalecenia Głównego Inspektoratu Sanitarnego:
GIS proponuje rozważenie możliwości odłożenia rutynowych wizyt pracowników serwisowych w lokalach. Sugerujemy jedynie wizyty pracowników serwisowych mające charakter interwencyjny i niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa i potrzeb bytowych osób przebywających w lokalu, każdą sytuację należy rozważyć indywidualnie w uzgodnieniu z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną sprawującą nadzór nad osobami w lokalu.


Główny Inspektor Sanitarny rekomenduje następujące zasady ogólne:
 • Poproszenie lokatorów o zdezynfekowanie klamek drzwi wejściowych w lokalu przed wizytą pracowników serwisowych.
 • Przestrzeganie zasady bezpieczniej odległości (1,5 – 2 m) od osób zamieszkujących lokal, poproszenie lokatorów o przejście do pomieszczenia, w którym nie są przeprowadzane prace serwisowe
 • Założenie przez pracowników serwisowych rękawiczek jednorazowych podczas wykonywania czynności i wyrzucenie ich po odbytej wizycie do kosza na śmieci oraz umycie rąk wodą z mydłem, lub ich dezynfekcję środkiem na bazie alkoholu (min. 60%).
Więcej informacji: Ministerstwo Zdrowia i Główny Inspektorat Sanitarny


 

Materiały w PDF:

2020-10-28T09:41:41+01:00 2020-10-27|
.