BBS EVO 15-28 i

BBS EVO 15-28 i
z 10 letnią gwarancją na wymiennik ciepła.

Wysoka efektywność kotła  BBS EVO jest od początku częścią ogrzewania. Moc grzewcza od 2,9 do 28 kW i zintegrowany 130 l podgrzewacz c.w.u. z wężownicą lub 135 l podgrzewacz warstwowy ciepłej wody użytkowej, podkreślają zaawansowane właściwości wolnostojących, gazowych kotłów kondensacyjnych. To wszystko możliwe jest dzięki perfekcyjnemu dopasowaniu części konstrukcyjnych. Dzięki dyszy Venturiego automatycznie domieszana jest właściwa ilość gazu do powietrza potrzebnego do spalania. Następnie, dzięki OptiMix możliwe jest absolutnie równomierne doprowadzanie mieszaniny gazu i powietrza do palnika. W ten sposób EVO, tj. elektroniczna optymalizacja spalania, zapewnia stałą optymalizację spalania. Efektem tego jest niska emisja przy jednoczesnym oszczędnym zużyciu i szczególnie długa żywotność.

 

 

Model BBS EVO 15 i SSP BBS EVO 15 i RSP BBS EVO 20 i SSP BBS EVO 20 i RSP BBS EVO 28 i SSP BBS EVO 28 i RSP
Kocioł kondensacyjny Tak Tak Tak Tak Tak Tak
Kocioł niskotemperaturowy (1) Nie Nie Nie Nie Nie Nie
Kocioł B1 Nie Nie Nie Nie Nie Nie
Kogeneracyjny ogrzewacz pomieszczeń Nie Nie Nie Nie Nie Nie
Ogrzewacz wielofunkcyjny Tak Tak Tak Tak Tak Tak
Znamionowa moc cieplna Prated kW 15 15 19 19 27 27
Wytworzone ciepło użytkowe przy znamionowej mocy
cieplnej i w reżimie wysokotemperaturowym(2)
P4 kW 14,6 14,6 19,4 19,4 27,2 27,2
Wytworzone ciepło użytkowe przy znamionowej
mocy cieplnej na poziomie 30% i w reżimie
niskotemperaturowym (1)
P1 kW 4,9 4,9 6,5 6,5 9,1 9,1
Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania
pomieszczeń
ƞs % 93 93 93 93 93 93
Sprawność użytkowa przy znamionowej mocy
cieplnej i w reżimie wysokotemperaturowym (2)
ƞ4 % 87,8 87,8 87,7 87,7 87,7 87,7
Sprawność użytkowa przy znamionowej
mocy cieplnej na poziomie 30% i w reżimie
niskotemperaturowym (1)
ƞ1 % 98,2 98,2 97,9 97,9 97,8 97,8
Zużycie energii elektrycznej na potrzeby własne
Przy pełnym obciążeniu elmax kW 0,022 0,022 0,030 0,030 0,045 0,045
Przy częściowym obciążeniu elmin kW 0,013 0,013 0,013 0,013 0,014 0,014
W trybie czuwania PSB kW 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003
Inne parametry
Straty ciepła w trybie czuwania Pstby kW 0,048 0,048 0,048 0,048 0,048 0,048
Pobór mocy palnika zapłonowego Pign kW 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Roczne zużycie energii QHE GJ 45 45 60 60 84 84
Poziom mocy akustycznej w pomieszczeniu LWA dB 41 41 46 46 52 52
Emisje tlenków azotu NOX(NCV) mg/kWh 23 23 24 24 22 22
Emisje tlenków azotu
Parametry wytwarzania ciepłej wody użytkowej
Deklarowany profil obciążeń XL XL XL XL XL XL
Dzienne zużycie energii elektryczne Qelec kWh 0,291 0,197 0,213 0,184 0,244 0,211
Roczne zużycie energii elektrycznej AEC kWh 64 43 47 40 54 46
Efektywność energetyczna podgrzewania wody nwh % 80 81 84 81 83 80
Dzienne zużycie paliwa Qfuel kWh 24,190 24,151 23,180 24,123 23,420 24,755
Roczne zużycie paliwa AFC GJ 18 18 18 18 18 19