Świadectwo charakterystyki energetycznej budynku. Czy trzeba je posiadać?

powrót

Sporo nerwowości wprowadza czytanie prasowych nagłówków, mówiących o tym, że ciąży na nas kolejny obowiązek: posiadania świadectwa charakterystyki energetycznej budynku lub mieszkania. Czy faktycznie trzeba je posiadać? A jeśli tak, to w jakich przypadkach?

Świadectwo energetyczne - grafika do artykułu

Kiedy świadectwo jest potrzebne?

Od 28 kwietnia 2023 świadectwo charakterystyki energetycznej jest obowiązkowym dokumentem przy sprzedaży lub wynajmie mieszkania lub budynku. Trzeba je także dołączyć do dokumentacji składanej po zakończeniu budowy, aby uzyskać pozwolenie na użytkowanie budynku. Świadectwo charakterystyki energetycznej dotyczy zarówno budynków jedno-, jak i wielolokalowych.

Świadectwo to wymagane jest nie tylko dla nowych budynków, domów czy mieszkań. Także dla tych, istniejących od wielu lat. Ale uspokajamy i powtarzamy:  potrzebne jest tylko wtedy, gdy właściciel zamierza taki budynek/dom/mieszkanie sprzedać lub wynająć, albo po zakończeniu budowy dopiero oddać do użytkowania. Osoby, które póki co nie mają takich planów, mogą mieszkać spokojnie dalej, bez biegania po urzędach lub działania w tej sprawie w Internecie. Im, póki co, świadectwo energetyczne nie jest potrzebne.

 

Na życzenie też można mieć.

Jeśli natomiast właściciel mimo braku planów sprzedaży lub wyprowadzki ma takie życzenie, może zlecić przygotowanie tego dokumentu. Jest on ważny przez 10 lat , chyba że w międzyczasie w budynku wykonane zostaną prace termomodernizacyjne, zmieni się sposób ogrzewania, chłodzenia czy wentylacji. W takim wypadku dane na świadectwie energetycznym staną się nieaktualne i potrzebny będzie nowy dokument. Może mieć on formę papierową lub elektroniczną.

 

Kto zleca, kto sporządza?

Obowiązek przygotowania świadectwa spoczywa na właścicielu budynku czy lokalu. Nie oznacza to, że właściciel sam sporządza taki dokument. Musi zamówić jego przygotowanie jednej z upoważnionych do tego osób, których wykaz znajduje się na stronie Ministerstwa Rozwoju i Technologii jako rejestr uprawnionych osób .

To samo ministerstwo prowadzi także Centralny Rejestr Świadectw Charakterystyki Energetycznej.

 

Ile to kosztuje świadectwo charakterystyki energetycznej budynku?

Koszt przygotowania świadectwa waha się obecnie (maj 2023) od ok. 300 PLN (za jedno mieszkanie) do ok. 1500 PLN (za dom) , w zależności od regionu Polski i wielkości aglomeracji, w której znajduje się nieruchomość. Można się spodziewać wzrostu stawek, gdyż wprowadzenie obowiązku posiadania świadectwa energetycznego dla każdej transakcji sprzedaży czy wynajmu, wydłuży kolejkę zlecających przygotowanie tego dokumentu.

Koszt zależy także od stopnia skomplikowania architektury budynku, jego wielkości, konstrukcji, dostępności technicznej dokumentacji budowlanej.

 

Wiarygodność przede wszystkim.

Świadectwo energetyczne może być sporządzone po przeprowadzeniu wizji lokalnej , podczas której możliwa jest ocena konstrukcji, ociepleń, stanu instalacji i istniejącego systemu grzewczego. Oferty uzyskania świadectwa przez Internet, w sposób zdalny, bez zapoznania się na miejscu z budynkiem czy mieszkaniem, narażają obie strony na odpowiedzialność karną (wobec sporządzających dokument) lub karę grzywny (dla zlecających). A sam zdalnie przygotowany dokument nie będzie miał cech wiarygodności.

 

Koszt utrzymania czarno na białym.

Wprawdzie obowiązek posiadania świadectw energetycznych funkcjonuje już od dawna (dla domów i mieszkań przeznaczonych do sprzedaży po 2009 roku), ale do tej pory nie był traktowany restrykcyjnie. Teraz podejście ma się zmienić, także za sprawą wprowadzonych kar i kontroli.

Rejestr wszystkich świadectw ma być publicznie dostępny. Potencjalny kupiec czy najemca będzie mógł przed transakcją zapoznać się z charakterystyką energetyczną budynku, lokalu czy mieszkania. Świadectwo charakterystyki energetycznej budynku zawiera informacje, dzięki którym właściciel, nabywca, najemca lub każdy użytkownik budynku/mieszkania/lokalu będzie w stanie określić roczne zapotrzebowanie na energię. A co za tym idzie – pozna orientacyjne koszty utrzymania, związane ze zużyciem energii.

 

Co różni świadectwo charakterystyki energetycznej od audytu energetycznego?

Świadectwo charakterystyki energetycznej to dokument mówiący o zapotrzebowaniu budynku/lokalu na energię. Jest obowiązkowy przy sprzedaży, wynajmie i zakończeniu budowy. Natomiast dokument powstający w wyniku audytu jest obszerniejszy, bo poza precyzyjną diagnozą bieżącego stanu energochłonności obiektu, wskazuje rozwiązania do zmniejszenia tej energochłonności.

Audyt energetyczny jest działaniem dobrowolnym, zależnym od decyzji właściciela obiektu. Ale warto go zrobić , by poza diagnozą i wskazówkami na przyszłość (np. dla planowanej termomodernizacji), uzyskać wyliczenie wskaźnika EP (Energii Pierwotnej), wpisywanego do świadectwa charakterystyki energetycznej. Wskaźnik EP to roczne zapotrzebowanie energii w przeliczeniu na m2 budynku przez rok. Więcej o audycie oraz o wskaźniku EP tutaj. Przeprowadzenie audytu jest też warunkiem uzyskania wielu dopłat z funduszy środowiskowych i strukturalnych .

 

Wskaźnik EP. Impuls do działania.

Sugestie jakimi działaniami obniżyć wskaźnik EP płyną z wniosków i wskazówek audytu. Ale nawet bez audytu –  już sam zbyt wysoki wskaźnik EP zawarty w świadectwie energetycznym może być dla właściciela domu impulsem do działań, które go obniżą.  Czyli do oszczędności energii, a w efekcie do obniżenia kosztów utrzymania. Taki skutek przyniesie choćby zmiana przestarzałego źródła ciepła na nowoczesny kocioł gazowy czy pompę ciepła.

Sprawdzą się w tym działaniu kotły kondensacyjne Broetje i pompy ciepła Broetje . Warto bowiem przy podejmowaniu decyzji postawić na jakość i doświadczenie.

2023-08-03T16:01:08+02:00 2023-06-6|Tagi: |
.