WGB 14 1_B2 – informacja o produkcie (regulator)

.