Energy Green

Dwufunkcyjny kocioł konwencjonalny z otwartą komorą spalania (atmosferyczny) o niewielkich wymiarach i kompaktowej budowie.  Wyposażony w ciekłokrystaliczny wyświetlacz LCD umożliwiający bieżącą kontrolę parametrów pracy, m. in. wskazuje wartość temperatury centralnego ogrzewania i ciepłej wody oraz umożliwia wyświetlanie komunikatów serwisowych. Kocioł wyposażony jest w panel sterujący i przystosowany do pracy z regulatorem pokojowym również w funkcji temperatury zewnętrznej (opcjonalnie). Przystosowany do spalania gazów ziemnych E, Lw, Ls oraz propanu. Przeznaczony na wymiany zarówno do mieszkań jak i domów jednorodzinnych.

Model24 CE
Europejski numer identyfikacji wyrobu
Klasa sezonowej efektywności energetycznej ogrzewania pomieszczeńC
Znamionowa moc cieplnaPratedkW24
Wytwarzanie ciepła użytecznego przy znamionowej mocy cieplnej w trybie wysokotemperaturowym(2)P4kW24,0
Wytwarzanie ciepła użytecznego przy 30% znamionowej mocy cieplnej w trybie niskotemperaturowym (1)P1kW7,1
Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania
pomieszczeń
ƞs%77
Sprawność użytkowa przy znamionowej mocy cieplnej w trybie wysokotemperaturowym (2)ƞ4%82,2
Sprawność użytkowa przy 30% znamionowej mocy cieplnej w trybie niskotemperaturowym (1)ƞ1%80,7
Pobór energii elektrycznej przez urządzenia dodatkowe
Pełne obciążenieelmaxkW0,012
Częściowe obciążenieelminikW0,012
Tryb gotowościPSBkW0,003
Pozostałe charakterystyki
Straty ciepła w trybie ustabilizowanymPstbykW0,183
Pobór energii elektrycznej przez palnik zapłonowyPignkW0,000
Roczne zużycie energiiQHEGJ90
Poziom mocy akustycznej w pomieszczeniuLWAdB50,0
Emisje tlenków azotuNOXmg/kWh22
Parametry ciepłej wody użytkowej
Klasa efektywności energetycznej podgrzewania wodyB
Deklarowany profil poboruXL
Dobowe zużycie energii elektrycznejQeleckWh0,154
Roczne zużycie energii elektrycznejAECkWh34
Efektywność energetyczna podgrzewania wodynwh%74
Dzienne zużycie paliwaQfuelkWh27,100
Roczne zużycie paliwaAFCGJ20
(1) Niska temperatura oznacza temperaturę powrotu (na wlocie urządzenia grzewczego), 30 °C dla kotłów kondensacyjnych, 37 °C dla kotłów niskotemperaturowych, oraz 50 °C dla pozostałych urządzeń grzewczych.
(2) Tryb wysokotemperaturowy oznacza temperaturę powrotu 60 °C na wejściu urządzenia grzewczego i temperaturę zasilania 80 °C na wyjściu urządzenia grzewczego.