Energy Green 24 CE B1

Dwufunkcyjny kocioł konwencjonalny z otwartą komorą spalania (atmosferyczny) o niewielkich wymiarach i kompaktowej budowie.  Wyposażony w ciekłokrystaliczny wyświetlacz LCD umożliwiający bieżącą kontrolę parametrów pracy, m. in. wskazuje wartość temperatury centralnego ogrzewania i ciepłej wody oraz umożliwia wyświetlanie komunikatów serwisowych. Kocioł wyposażony jest w panel sterujący i przystosowany do pracy z regulatorem pokojowym również w funkcji temperatury zewnętrznej (opcjonalnie). Przystosowany do spalania gazów ziemnych E, Lw, Ls oraz propanu. Kocioł przeznaczony jest na wymianę do kominów wspólnych w budynkach wielorodzinnych. Tak jak jest to opisane w akapicie poniżej.

Model 24 CE
Europejski numer identyfikacji wyrobu
Klasa sezonowej efektywności energetycznej ogrzewania pomieszczeń C
Znamionowa moc cieplna Prated kW 24
Wytwarzanie ciepła użytecznego przy znamionowej mocy cieplnej w trybie wysokotemperaturowym(2) P4 kW 24,0
Wytwarzanie ciepła użytecznego przy 30% znamionowej mocy cieplnej w trybie niskotemperaturowym (1) P1 kW 7,1
Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania
pomieszczeń
ƞs % 77
Sprawność użytkowa przy znamionowej mocy cieplnej w trybie wysokotemperaturowym (2) ƞ4 % 82,2
Sprawność użytkowa przy 30% znamionowej mocy cieplnej w trybie niskotemperaturowym (1) ƞ1 % 80,7
Pobór energii elektrycznej przez urządzenia dodatkowe
Pełne obciążenie elmax kW 0,012
Częściowe obciążenie elmini kW 0,012
Tryb gotowości PSB kW 0,003
Pozostałe charakterystyki
Straty ciepła w trybie ustabilizowanym Pstby kW 0,183
Pobór energii elektrycznej przez palnik zapłonowy Pign kW 0,000
Roczne zużycie energii QHE GJ 90
Poziom mocy akustycznej w pomieszczeniu LWA dB 50,0
Emisje tlenków azotu NOX mg/kWh 22
Parametry ciepłej wody użytkowej
Klasa efektywności energetycznej podgrzewania wody B
Deklarowany profil poboru XL
Dobowe zużycie energii elektrycznej Qelec kWh 0,154
Roczne zużycie energii elektrycznej AEC kWh 34
Efektywność energetyczna podgrzewania wody nwh % 74
Dzienne zużycie paliwa Qfuel kWh 27,100
Roczne zużycie paliwa AFC GJ 20
(1) Niska temperatura oznacza temperaturę powrotu (na wlocie urządzenia grzewczego), 30 °C dla kotłów kondensacyjnych, 37 °C dla kotłów niskotemperaturowych, oraz 50 °C dla pozostałych urządzeń grzewczych.
(2) Tryb wysokotemperaturowy oznacza temperaturę powrotu 60 °C na wejściu urządzenia grzewczego i temperaturę zasilania 80 °C na wyjściu urządzenia grzewczego.